]]>

Wrota Mazowsza

e-uslugi.wrotamazowsza.pl

Nazwa jednostki: Miasto na prawach powiatu Radom

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom

tel. (48) 362 04 19

e-mail: bom@umradom.pl

Strona www: www.radom.pl

Powierzchnia: 11 180 ha

Liczba mieszkańców: 219 854 (stan 30.06.2010 r.)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: centralna Polska, Nizina Mazowiecka, Równina Radomska (150 - 200 m n.p.m.); dorzecze środkowej Wisły i Pilicy, nad rzeką Mleczną; województwo mazowieckie - południowa część

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Radom należy do miast o liczącym się potencjale gospodarczym i wysokim poziomie wykształcenia mieszkańców. Leży na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych i jest coraz lepiej skomunikowany z innymi ośrodkami gospodarczymi naszego kraju. Znaczące inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej czy wodociągowej, poszerzenie strefy ekonomicznej czy uzbrajanie nowych terenów pod inwestycje powodują, że miasto coraz prężniej się rozwija i jest coraz bardziej atrakcyjne gospodarczo.

Historia, dziedzictwo i kultura:Radom od zawsze był ważnym ośrodkiem na kulturalnej mapie Polski. Na przestrzeni wieków z naszym miastem związane były postacie wielu znakomitych twórców w dziedzinie muzyki, plastyki i literatury. W Radomiu stale coś się dzieje. Organizowane są imprezy już z tradycją, rodzą się też nowe inicjatywy. Coraz większe grono twórców i odbiorców kultury, nowe formy wypowiedzi czynią miasto żywym ośrodkiem kultury, która promieniuje na region i cały kraj. Warto zapoznać się z kulturalnym obliczem Radomia. Wśród cyklicznych wydarzeń kulturalnych w Radomiu na szczególną uwagę zasługują Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, święto patrona Miasta - „Kaziki”, Uliczka Tradycji, Święto Chleba, Radomska Wiosna Literacka czy Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.