]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Ciechanów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Ciechanów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

tel./fax (23) 672 26 46

e-mail: urzad@gminaciechanow.pl

Strona www: www.gminaciechanow.pl

Powierzchnia: 140,23 km2

Liczba mieszkańców: 5 825

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Ciechanów położona jest w woj. mazowieckim w powiecie ciechanowskim. Zajmuje część Niziny Mazowieckiej. Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Warszawa - Gdańsk oraz drogi nr 50 i 60, nr 615, 616, 617. Gmina Ciechanów w zasadniczym swym zrębie uformowana została w 1864 r., w związku z ukazem carskim o urządzeniu gmin wiejskich na terenie Królestwa Polskiego, natomiast pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z wczesnego neolitu - czyli ponad 5 tys. lat p.n.e.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Dominujące w gminie małe i średnie gospodarstwa indywidualne zajmują się przede wszystkim produkcją roślinną, hodowlą bydła mlecznego oraz w mniejszym stopniu hodowlą trzody chlewnej. Niektórzy mieszkańcy gminy znajdują zatrudnienie w coraz liczniej powstających zakładach przemysłowych i usługowych. Dość wysoką aktywność w tym zakresie przejawiają prywatne podmioty gospodarcze, których na dzień dzisiejszy jest ok. 270. Najwięcej podmiotów działa w branży handlowej, ale znaczącą grupę stanowią również zakłady budowlane, stolarskie i przemysłowe a także oferujące usługi transportowe.

Historia, dziedzictwo i kultura: Tereny Gminy zaliczane są do obszaru „Zielone Płuca Polski”, obszary chronione stanowią 42% obszaru gminy. Ważną rolę w krajobrazie gminy odgrywają parki podworskie, kilkanaście pomników przyrody, ponadto występują niewielkie acz urokliwe zabytki: kościółek drewniany w Chotumiu z XVIII w., leśniczówka/dworek w Bardonkach, Park w Niestumiu z przełomu XIX i XX w., kapliczka na skraju parku w Nużewie. Wśród zabytków jest też wiele krzyży i figurek przydrożnych.

Urząd Gminy w Ciechanowie Urząd Gminy w Ciechanowie
Liczba wyświetleń: 282