]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Ojrzeń

Nazwa jednostki: Gmina wiejska Ojrzeń

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń

tel: +48 (23) 671 83 20, faks: (23) 671 83 10

e-mail: ugojrzen@ciechanow.pl

Strona www: www.ojrzen.pl

Powierzchnia: 123 km2

Liczba mieszkańców: 4500

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu ciechanowskiego, który z kolei usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię 123 km2. W granicach gminy znajduje się 30 miejscowości, podzielonych na 27 jednostek pomocniczych – sołectw, w których zamieszkuje ponad 4500 osób. Największe miejscowości to Ojrzeń, Kraszewo i Młock. Przez centralną część gminy przebiega droga krajowa nr 60 z Płońska do Ciechanowa, stanowiąca ważny element połączenia komunikacyjnego z Warszawą. Na tej trasie położona jest miejscowość Ojrzeń siedziba władz gminy oraz wszystkie najważniejsze instytucje m.in. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach, Posterunek Policja Państwowej, Poczta Polska, Bank Spółdzielczy, ośrodek zdrowia, apteka, gabinet stomatologiczny.

Bazę edukacyjną stanowią 4 szkoły podstawowe w Kraszewie, Młocku, Ojrzeniu i Luberadzu oraz 2 gimnazja w Kraszewie i Młocku wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym m.in. halą sportową w Ojrzeniu, kompleksem boisk typu orlik oraz pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem w Kraszewie.

Na terenie gminy działają trzy gospodarstwa agroturystyczne, a także Klub Sportowy ,,Tęcza” Ojrzeń, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ojrzeń „Uparty Mazur”, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie i Klub Grzybiarza w Żochach. W gminie zarejestrowanych jest ok. 200 podmiotów gospodarczych, jedna spółdzielnia mieszkaniowa i dwie spółdzielnie rolnicze. Jednak przeważającym zajęciem ludności zamieszkującej gminę Ojrzeń jest rolnictwo – oparte i rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych.

W gminie odbywają się liczne imprezy kulturalne m.in. występy zespołów ludowych. Ojrzeń odwiedziły zespoły z Indii i Mołdowy. Organizowane są dożynki gminno-parafialne oraz festyny i imprezy sportowe, z których najpopularniejszym jest bieg przełajowy Paryż-Ojrzeń –Kraków.

Krajobraz i zabytki

Bardzo ważnym elementem krajobrazu jest rzeka Łydynia oraz Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu, który zajmuje 31,8 % ogólnej powierzchni gminy. Elementami wzbogacającymi obszar gminy są pomniki przyrody - pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje. Na uwagę zasługują: dąb szypułkowy "Uparty Mazur" w miejscowości Młock, aleja składająca się z 50 świerków pospolitych w Luberadzu, 7 dębów szypułkowych w miejscowościach, Zielona i Grabówic. Pozostałe to pojedyncze drzewa rozsiane po terenie całej gminy, głównie dęby, klony i lipy. Do najcenniejszych zabytków, które zostały wpisane do rejestru zabytków należą drewniany kościół wraz z dzwonnicą z XVII w. w Kraszewie, pałac z XVIII w. w Luberadzu. Park podworski krajobrazowy z XIX w. w Młocku. Zespół podworski XIX-XX w. w Żochach.

Historia, dziedzictwo i kultura:Przez teren gminy Ojrzeń już w X wieku przebiegały ważne szlaki handlowe do Wielkopolski i na Śląsk. Jednak pierwsza pisana wzmianka o miejscowościach z tego terenu pojawiają się w XIII wieku i dotyczyła miejscowości Luberadz – 1239r. W XV wieku została ukształtowana sieć parafii obejmujących obecne tereny gminy Ojrzeń. Miejscowości leżące w obrębie gminy przynależą do następujących parafii: Kraszewo (gmina Ojrzeń), Malużyn (gmina Glinojeck), Sochocin (gmina Sochocin), Łopacin (gmina Sońsk) i Ciechanów (gmina Ciechanów). Tereny gminy były świadkiem wielu walk i doznały w trakcie nich wiele zniszczeń,. W czasie wojen szwedzkich częściowo zniszczony został kościół parafialny w Kraszewie. Ogromne zniszczenia terenów gminy miały miejsce podczas kampanii napoleońskiej. Nie ominęły terenów gminy również wydarzenia Powstania Listopadowego, którego orędownikiem na tych terenach był hrabia Brunon Kiciński. Podczas I wojny światowej gmina znajdowała się pod okupacją niemiecką, a południowe jej tereny znalazły się na linii frontu. Podczas wojny polsko-radzieckiej w 1920r. trwały zacięte walki Bitwy Warszawskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej na terenie gminy prowadzona była działalność konspiracyjna. Gmina Ojrzeń, jako jednostka administracyjna powstała na przełomie lat 1825 – 1826. 

Urząd gminy Ojrzeń Urząd gminy Ojrzeń
Liczba wyświetleń: 490