]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Garwolin

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Garwolin

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

tel. (25) 682 05 60, fax (25) 682 05 67

e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl

Strona www: www.garwolin-gmina.pl

Powierzchnia: 136 km2

Liczba mieszkańców: 12 900

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Garwolin leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, na Równinie Garwolińskiej stanowiącej część Niziny Środkowomazowieckiej, usytuowanej po obu stronach rzeki Wilgi, przecinającej gminę w kierunku wschód-zachód.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Warunki dla rolnictwa nie są korzystne. Na ubogich glebach uprawia się głównie żyto i ziemniaki. Zakładów przemysłowych nie ma. Duża część ludności znajduje zatrudnienie w mieście Garwolin oraz w usługach na terenie gminy. W XIX w. na terenie gminy działały niewielkie zakłady przemysłowe – browary, cegielnie, tartaki i smolarnie. Prowadzona przez braci Hordliczków z Czech wielka huta szkła i kryształów była w XIX w. największym zakładem przemysłowym w powiecie garwolińskim. Przy kilku piecach hutniczych i w szlifierni krzyształów pracowało 150 osób. Huta oraz utworzona dla pracowników osada fabryczna Czechy znajdowały się przy wsi Trąbki, tuż przy obecnej granicy gminy Garwolin, na terenie sąsiedniej gminy Parysów.

Historia, dziedzictwo i kultura: Niewielkie wsie znajdujące się na terenie obecnej gminy – Wola Rębkowska, Miętne, Jagodne i Puznów - weszły w 1407 r. w skład dóbr książąt czerskich. Natomiast Sulbiny i Czyszków były własnością Mikołaja Czyszkowskiego, herbu Powała (Ogończyk), który w 1469 r. został pierwszym starostą garwolińskim. W latach 1795-1809 tereny gminy znajdowały się w zaborze austriackim, w latach 1809 – 1815 w Księstwie Warszawskim, a później w Królestwie Polskim (zabór rosyjski). W 1866 r. z części dawnego powiatu łukowskiego utworzony został powiat garwoliński, wchodzący w skład guberni siedleckiej. W powiecie tym było 17 gmin, w tym gmina Wola Rębkowska, obejmująca tereny obecnej gminy Garwolin. W II Rzeczypospolitej powiat garwoliński i gmina Wola Rębkowska wchodziły w skład województwa lubelskiego, natomiast w czasach PRL powiat garwoliński i gromada Wola Rębkowska były w województwie warszawskim, a w latach 1975-1999 w województwie siedleckim. Najstarsza wzmianka o parafii Garwolin, działającej na terenie archidiakonatu warszawskiego diecezji poznańskiej, pochodzi z 1418 roku. W połowie XVI w. w skład parafii wchodziła, poza miastem Garwolin, większość miejscowości obecnej gminy – Wola Rębkowska, Miętne, Jagodne, Puznów, Czyszkówek, Rąbków, Sulbiny, Górki i Wilkowyja. W XVII w. dodano Rudę Talubską, w XVIII w. – Hutę Garwolińską. Ponad połowa dochodów plebana pochodziła z wsi obecnej gminy. Kościołem parafialnym był od XV w. kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Garwolinie. Kościół ten spłonął, a wzniesiony w 1661 r. na tym samym miejscu nowy kościół został konsekrowany pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W najnowszych czasach na terenie gminy Garwolin erygowano dwie nowe parafie, w 1984 r. w Górkach gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej pod opieką zakonu księży Michalitów i w 1992 r. w Miętnem (kościół pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża). Na terenie gminy nie ma zabytków z okresu staropolskiego.

Gmina Garwolin Gmina Garwolin
Liczba wyświetleń: 368