]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Rzeczniów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Rzeczniów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Rzeczniów, Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów

tel. (48) 616 70 24, 616 70 04, fax (48) 616 73 10

e-mail: urząd@rzeczniow.pl

Strona www: www.rzeczniow.pl

Powierzchnia: 104 km2

Liczba mieszkańców: 4 644

położenie geograficzno-przyrodnicze: Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Rzeczniów położona jest na pograniczu Równiny Radomskiej i Wysoczyzny Iłżeckiej. Przez środek gminy, prawie równoleżnikowo, przepływa rzeka Krępianka, ze źródłami  w okolicach Rzechowa. Najwyższy punkt wysokościowy znajduje się w rejonie Wólki Modrzejowej i wynosi 220 m n.p.m., natomiast najniższy w rejonie miejscowości Marianów i wynosi 179 m n.p.m. Północna część gminy stanowi zlewnię rzeki Iłżanka, część środkowa- rzeki Krępianki, natomiast południowa rzeki Kamiennej. Gminę przecinają szlaki komunikacyjne: Iłża - Solec i Odechów - Ostrowiec.

gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Obecna rzeźba obszaru gminy jest wynikiem wielu procesów z różnych okresów geologicznych. Szczególną rolę wyrównującą odegrał jednak lądolód. Różnorodność procesów, jakie miały miejsce na tym terenie oraz występujące w podłożu skały są główną przyczyną zróżnicowanych gleb. Najlepsze jakościowo gleby wykształcone na glinach, a nawet fragmenty gleb lessowych, występują w części środkowej i układają się w kierunku wschód-zachód. Są to gleby II i III klasy bonitacyjnej, stanowią około 29% powierzchni gminy. Najsłabsze gleby V i VI klasy, wykształcone głównie na podłożu piaszczystym, występują w południowo-wschodniej i północnej części gminy i zajmują 14,2% powierzchni. W tych częściach gminy zachowały się też największe kompleksy leśne. Na południu Puszczy Świętokrzyskiej, na północy Lasy Małomierzyckie.

Użytki rolne stanowią - 6850 ha, w tym: grunty orne -5730 ha, sady-400 ha, pastwiska - 200 ha, łąki – 550 ha. W ostatnich latach następuje dość szybki wzrost powierzchni upraw wiśni,  krzewów jagodowych oraz owoców miekkich. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne z uprawą: zbóż 4700 ha, ziemniaki 180 ha, uprawy przemysłowe - 50 ha i pastewne- 150 ha. Grunty o bonitacji klasa V i VI w większości objęte są programem zalesień.

Brak na tym terenie większych zakładów przemysłowych jest jednym z czynników wysokiego bezrobocia. Miejsca pracy dla kilkuset osób zapewniają instytucje publiczne, handel oraz kilka zakładów przetwórstwa drzewnego pozykujących surowiec z okolicznych lasów.
Gmina jest w 100% zwodociągowana. Z publicznej sieci wodociągowej korzysta 85% mieszkańców. W ostatnim dwudziestoleciu wybudowana została oczyszczalnia ścieków do której odprowadzane są ścieki bytowe z czterech okolicznych miejscowości. W najbliższych latach planowana jest modernizacja oczyszczalni oraz podłączenie do niej kolejnej miejscowości o licznej i zwartej zabudowie. Czyste powietrze, woda i nieskażone gleby, a także dobre drogi to atut tej gminy

historia, dziedzictwo i kultura:

Tereny znajdujące się w granicach Gminy Rzeczniów w swojej historii dotykały różne zmiany dotyczące przynależności administracyjnej, rozwoju gospodarczego czy rozwoju osadnictwa. Jeszcze w połowie XIX w. większość tych terenów pozostawała w posiadaniu Puszczy Świętokrzyskiej. Na mapie topograficznej Królestwa Polskiego wydanej w 1839 w skali 1: 126 000 można znaleźć nazwy wsi: Ciecierówka, Pasztowa Wola, Rzechów, Rzeczniów, Rzeczniówek, Grabowiec, Wólka Modrzejowa, Zawały i Grechów. Pozostałe powstały pod koniec XIX wieku lub w początkach wieku XX jak wieś Kaniosy założona na terenach serwitutu wsi Podkońce po wycięciu lasu. Gmina Rzeczniów w obecnych granicach funkcjonuje od 1972 roku po utworzeniu jej Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Nr XVII/79/72 z dnia 8 grudnia 1972 roku.

Gmina Rzeczniów choć  jest ogromnie urokliwym miejscem to jej  turystyczne walory pozostają nieznane. Dlatego opracowane przez gminę Rzeczniów trasy turystyki rowerowej pozwalają zapoznać się przyjezdnym  z jej  walorami kulturowymi i historycznymi. Niewątpliwie na trasie rowerowych przejażdżek warto odwiedzić kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Restytuta w Rzeczniowie, wybudowany około 1687 roku, wielokrotnie przebudowywany w XVIII i XIX w. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć jest wczesnobarokowy kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Grabowcu usytuowany na niewielkim wzniesieniu. W ołtarzu głównym znajduje się  odrestaurowany obraz  Najświętszej Maryi Panny w drewnianej sukience. Warto tu również zobaczyć figurkę św. Piotra na wysokiej kolumnie, stojącą na cmentarzu parafialnym oraz płytę upamiętniającą  wydarzenia z powstania styczniowego, w  grabowieckim parku.
Ciekawy charakter prezentuje kościół pw. NMP Matki Kościoła w Pasztowej Woli, często nazywany „świątynią dwóch nocy”.  Obiekt przyciąga swą prostotą. Jej wystrój mający ludowy charakter jest dziełem miejscowych rzemieślników.

Gmina Rzeczniów została dotkliwie doświadczona wydarzeniami z II wojny światowej. Tragiczny wrzesień 1939 odcisnął piętno bitwą pod Rzechowem oraz liczbą 139 żołnierzy poległych w niej. Miejsca pamięci zawieruchy wojennej można zobaczyć w Grabowcu, Zawałach, Ciecierówce, Rzeczniowie.

Fani dwóch kółek oraz pasjonaci ciekawych miejsc z całą pewnością poczują wyjątkowość polnych dróg, pilnowanych przez przydrożnych świątków  oraz dwuramienny krzyż, który od niedawna jest symbolem znajdującym się w herbie Gminy Rzeczniów.

rzepak z widokiem na Św. Krzyż rzepak z widokiem na Św. Krzyż
Liczba wyświetleń: 367