]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Solec nad Wisłą

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Solec nad Wisłą

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Solec nad Wisłą, Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą

tel./fax (48) 376 12 66

e-mail: gmina@solec.pl

Strona www: www.solec.pl

Powierzchnia: 12 983

Liczba mieszkańców: 5 392

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Solec nad Wisłą położona jest w południowo-wschodnim krańcu województwa mazowieckiego i w południowo-wschodniej części powiatu lipskiego, dorzeczu Wisły, Kamiennej i Krępianki na południowy – wschód od Radomia. Wzdłuż rzek – Kamiennej i Krępianki – są doskonałe warunki do spacerów, joggingu, zwiedzania zabytków, obserwacji przyrody, grzybobrania, zbierania ziół, runa leśnego, turystyki rowerowej, wędkowania, poznania kultury lokalnej, fotografowania i malowania

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Solec nad Wisłą, o zróżnicowanym i bogatym charakterze krajobrazowym i cennych walorach przyrodniczych, może stać się rejonem o charakterze turystycznym, agroturystycznym i letniskowym. Na jej terenach jak najbardziej może rozwijać się rolnictwo ekologiczne. Ten rodzaj sektora rolnego znacząco przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia na wsi, a także daje rolnikom dodatkowe źródło dochodu. Z kolei innym czynnikiem przyczyniającym się do tego zjawiska jest działalność agroturystyczna, która stwarza ludności wiejskiej dodatkowe możliwości pracy, wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych, produkowanej w gospodarstwie żywności o wysokiej jakości. O zaplecze noclegowe dbają ośrodki wypoczynkowe, które funkcjonują na obszarze gminy. -Ośrodek wypoczynkowy „Zacisze” – 60 miejsc noclegowych, -Ośrodek wypoczynkowy „Relaks” – 40 miejsc noclegowych, -Ośrodek wypoczynkowy zaadoptowany po byłym ośrodku „Walter” (będący w modernizacji z przewidzianą liczbą 80 miejsc noclegowych), -Schronisko Młodzieżowe – 48 miejsc noclegowych.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina Solec nad Wisłą jest bogatym kulturowo i historycznie. Znajdują się tu obiekty, które posiadają dużą wartość kulturową i historyczną. Kościół farny p.w. Najświętszej Marii Panny z XIV w. Kościół i dawny klasztor oo. Reformatów z I poł. XVII w. Kościół cmentarny p. w. św. Barbary z końca XVI w. lub pocz. XVII r. „Dom z podcieniami”- komandoria datowany na rok 1787 na podstawie inwentarza. Ruiny zamku – wystawienie przypisuje się Bolesławowi Śmiałemu (1060). Odrestaurowanie Kazimierzowi Wielkiemu

- -
- -
- -
- -
Liczba wyświetleń: 365