]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Dębe Wielkie

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Dębe Wielkie

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

tel. (25) 756 47 00, fax (25) 756 47 34

e-mail: sekretariat@debewielkie.pl

Strona www: www.debewielkie.pl

Powierzchnia: 7 788 ha

Liczba mieszkańców: 9 200

Położenie geograficzno-przyrodnicze: W podziale fizyczno - geograficznym teren gminy należy do Niziny Środkowomazowieckiej obejmującej Równinę Wołomińską, do której należy północna część gminy oraz Równinę Garwolińską, do której należy południowa część gminy. Pod względem krajobrazowym obszar gminy jest stosunkowo płaski. Jedynie w północnej części gminy w rejonie Kątów Goździejewskich, występują liczne wydmy, przeważnie zalesione, których wysokość dochodzi do 20 metrów. Teren gminy przecinany jest niewielkimi rzeczkami.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Bliska odległość warszawskiej metropolii, dostępność kluczowych szlaków komunikacyjnych z dogodnymi połączeniami pasażerskimi jest motorem rozwoju gminy. Niezaprzeczalne atuty lokalizacyjne i pozytywne nastawienie władz sprawiają, że jest to miejsce atrakcyjne zarówno do zabudowy mieszkaniowej jak i prowadzenia biznesu. Wśród ponad 9tys. mieszkańców znakomita większość jest w wieku produkcyjnym. Przy bliskim sąsiedztwie ośrodka kształcenia wyższego jakim jest Warszawa daje to liczne i wykwalifikowane zasoby ludzkie gotowe do podjęcia pracy. Na terenie gminy systematycznie trwają prace związane z poprawą infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i drogowej. Ziemia dębska jest również miejscem stosunkowo bezpiecznym m.in. dzięki prężnie działającym jednostkom ochotniczej straży pożarnej i dobrej współpracy samorządu z Policją. Dosyć duża liczba organizacji pozarządowych wpisuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina Dębe Wielkie to miejsce o bogatej historii, zróżnicowanym krajobrazie i dużym potencjale do rozwoju. Zabytkowe dwory w Aleksandrówce, Olesinie, fragmenty parków dworskich w Rudzie czy w Dębem Wielkim, neogotycki dębski kościół są ciekawymi elementami gminnego pejzażu. Historia ukształtowała również po części krajobraz gminy. Rosnący początkowo bór dębowy ustąpił częściowo miejsca polom uprawnym w północnej części ziemi dębskiej oraz stawom hodowlanym, które są dzisiaj ostoją dzikiego ptactwa - w miejscowości Ruda. . Dębe Wielkie jest miejscowością o ponad 600-letniej historii. Najważniejszym wydarzeniem w tym czasie była zwycięska bitwa stoczona pod Dębem Wielkim 31 marca 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego z wojskami rosyjskimi o której rezultacie zaważyła szarża kawalerii polskiej. Corocznie organizowane są obchody związane z tym wydarzeniem z udziałem Żandarmerii Wojskowej, które licznie gromadzą mieszkańców i miłośników historii. Podstawową instytucją kultury na terenie gminy jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim, która posiada również filię w Cygance. W zasobach biblioteki znajduje się ok. 14,5 tys. woluminów, regionalia oraz prasa. Działa również czytelnia internetowa. Corocznie księgozbiór powiększa się o ok. 600 nowości wydawniczych. Biblioteka organizuje cykliczne spotkania autorskie oraz konkursy recytatorskie. Miłośnicy sportu zrzeszeni w Gminno-Ludowo-Uczniowskim Klubie Sportowym „Płomień Dębe Wielkie” oraz innych stowarzyszeniach reprezentują gminę w rozgrywkach rangi regionalnej i krajowej a także międzynarodowej. Sportowcy, ci mali i dorośli wykorzystują przy tym intensywnie rozbudowywane obiekty sportowe, m.in. kompleks boisk sportowych w Rudzie oraz pełnowymiarową halę sportową w Dębem Wielkim. Gmina Dębe Wielkie organizuje cykliczne imprezy sportowe: turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej halowej, wyścigi kolarskie, biegi.

Dębe Wielkie Dębe Wielkie
Liczba wyświetleń: 428