]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Kałuszyn

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Kałuszyn

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn

tel. (25) 757 66 18, (25) 757 61 88, fax (25) 757 60 26

e-mail: umkaluszyn@kaluszyn.pl, sekretariat@kaluszyn.pl

Strona www: www.kaluszyn.pl

Powierzchnia: 95 km2

Liczba mieszkańców: 6 300

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Na system osadniczy składa 29 wsi oraz miasto Kałuszyn, które zamieszkuje 6.300 osób. Przez teren gminy przebiega fragment autostrady A-2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego) co stwarza dogodne warunki dojazdu do Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Siedlec.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W gminie jest około 990 indywidualnych gospodarstw rolnych i działa 400 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Większość z nich to firmy rodzinne.

Historia, dziedzictwo i kultura: Historia miasta Kałuszyn jest małą kroniką dziejów państwa polskiego. Najstarsze znaleziska archeologiczne pochodzą z III w p.n.e. Kałuszyn w 1718 r. otrzymał prawa miejskie na mocy przywileju wydanego przez króla Augusta II na Sejmie w Grodnie. Herb Kałuszyna w postaci czarnego kozła w żółtym polu ustanowiono 160 lat temu. Najbardziej charakterystycznymi zabytkowymi obiektami w Kałuszynie są: kościół parafii rzymsko – katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w ołtarzu głównym znajduje się obraz patronki kościoła namalowany przez Michała Elwiro Andriolego, Plebania w Kałuszynie z II połowy XIX w., Poczta z końca XIX w., Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1916 r., Oberża z II połowy XIX w. ,Zespół dworski w Gołębiówce wybudowany w latach 1923-27 i zespół dworsko – folwarczny w Sinołęce wybudowany ok. 1830 r. wraz z XVII w. kaplicą rodową.. Na cmentarzu parafialnym znajdują się mogiły i pomnik poświęcony żołnierzom 1 Dywizji Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskiej bitwie pod Kałuszynem 12 września 1939 roku. Kałuszyn położony jest w zdrowym i atrakcyjnym przyrodniczo regionie. Niezwykle istotnym elementem pejzażu są kompleksy leśne. Wśród nich znajdują się głównie bory mieszane. Akweny wodne położone między lasami, łąkami tworzą ekosystemy sprzyjające bytowaniu różnorodnych gatunków fauny i flory. Ścieżki ekologiczne stwarzają warunki do zorganizowanego i indywidualnego wypoczynku na łonie natury. Do cennych przyrodniczo elementów zalicza się rezerwat Przełom Witówki, który zajmuje 92,11 ha. Ma on charakter florystyczny i służy ochronie zbiorowisk roślinnych, porastających dolinę rzeki Witówki. Część gminy znajduje się w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Występuje tu użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” . W jego obrębie znajdują się sosny pospolite w wieku około 300 lat o obwodzie do 280 cm.

Kałuszyn Kałuszyn
Liczba wyświetleń: 352