]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Mińsk Mazowiecki

Nazwa jednostki:  Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki,

ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 756 25 00, fax (25) 756 25 50

e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

Strona internetowa: www.minskmazowiecki.pl

BIP: www.bip.minskmazowiecki.pl

Powierzchnia: 112,28 km2

Liczba mieszkańców:  14704 (na dzień 08 grudnia 2015)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Pod względem fizycznogeograficznym (wg J. Kondrackiego) gmina Mińsk Mazowiecki leży na granicy trzech mezoregionów. Należą one do dwóch różnych makroregionów: Równina Garwolińska (makroregion Niziny Mazowieckiej), Równina Wołomińska (makroregion Niziny Mazowieckiej), wysoczyzna Kałuszyńska (makroregion Niziny Południowopodlaskiej). Lasy ogółem zajmują 22,7% powierzchni. Poza zbiorowiskami leśnymi duże znaczenie mają zbiorowiska roślinności w dolinach i obniżeniach terenu: zbiorowiska szuwarów, torfowiska i zbiory bagienne, zarośla wierzbowe, łąki i pastwiska, świeże i wilgotne, murawy piaskowe. Na terenie gminy znajdują się obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w tym: Rezerwat przyrody „Bagno Pogorzel”, Miński Obszar Chronionego Krajobrazu, Pomniki przyrody - zarejestrowano 14 drzew pomników przyrody

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Większość zatrudnienia zapewnia rolnictwo i praca poza gminą (miasto Mińsk Mazowiecki, Warszawa). Część rozwiniętej strefy usług (m.in. Carrefour, Castorama, McDonalds, Skoda, Citroen, BP) na zachód od Mińska Mazowieckiego przypada na miejscowość Stojadła. W gminie znajdują się studnie głębinowe zapewniające wodę miastu. Rolnictwo, aczkolwiek utraciło w gminie wiodącą rolę w śród źródeł utrzymania ludności, to ciągle jego rola jest znaczna. Powierzchnia użytków rolnych wynosi w gminie 7248 ha. W strukturze użytków rolnych 73,5% zajmują grunty orne, 21,7% trwałe użytki zielone i 4,7% sady. Najważniejszymi inwestycjami o znaczeniu ponadlokalnym są: (budowa obwodnicy w korytarzu autostrady A2, modernizacja dróg: krajowej nr 2 i nr 50,  modernizacja drogi wojewódzkiej nr 802, modernizacja dróg powiatowych,  przystosowanie obecnego lotniska wojskowego do lotów cywilnych,  budowa „Mazowieckiego Szlaku Rowerowego”. O znaczeniu lokalnym są: (budowa kanalizacji gminy, budowa dróg gminnych w Arynowie, Janowie, Osinach, Zakolu, Mariance, Karolinie, Stojadłach, Osinach, Targówce, Niedziałce Drugiej oraz chodników w Karolinie, Starej Niedziałce, Targówce, Budach Barcząckich,  wykonania oświetlenia ulicznego w Maliszewie, Niedziałce Drugiej, Królewcu, Brzózem, Hucie Mińskiej, Mariance, Karolinie, Kolonii Janów, Osinach, Targówce, Ignacowie, Zamieniu, Grabinie, Podrudziu, Borku Mińskim,· budowa hal sportowych przy szkołach w Brzózem i Stojadłach,· rozbudowa przedszkola w Nowych Osinach,· budowa minicentrów kultury, sportu i rekreacji w Hucie Mińskiej, Barczącej, Osinach, Królewcu· budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,· budowa gminnych ścieżek rowerowych.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Zabytkowy układ drożny: Do najstarszych szlaków przebiegających przez teren obecnej gminy Mińsk Mazowiecki, należał gościniec wiodący z Czerska do Liwa.

Architektura sakralna: Interesującym obiektem sakralnym na terenie gminy Mińsk Mazowiecki jest kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ignacowie. Usytuowany jest w dawnym zespole Domu Dziecka, obecnie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Wybudowany został w latach 1898-1902. Obiekt jest częściowo podpiwniczony z kryptą pod częścią prezbiterialną.

Zespół rezydencjonalny w Janowie założony został w 2 poł. XIX wieku. Pałac wybudowano w latach 1910-1914. Został on założony na planie prostokąta. Bryła pałacu jest częściowo podpiwniczona, dwukondygnacyjna. Wokół pałacu rozciąga się park o układzie swobodnym, pochodzący z 2 połowy XIX w. i pocz. XX w. Najstarszym fragmentem parku jest aleja wjazdowa wysadzona lipami. Właściwy park krajobrazowy obejmował pierwotnie tereny za stawami. W okresie wojennym i powojennym uległ on likwidacji.

 

Marianka w Gminie Mińsk Mazowiecki Marianka w Gminie Mińsk Mazowiecki
Liczba wyświetleń: 360