]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Mińsk Mazowiecki

Nazwa jednostki: Powiat ziemski miński

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 87 00, fax (25) 759 87 02

e-mail: sekretariat@powiatminski.pl

Strona www: www.powiatminski.pl

Powierzchnia: 1 164 km2

Liczba mieszkańców: 145 327

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat Miński graniczy z miastem stołecznym Warszawa, a ponadto z powiatami: otwockim, garwolińskim, siedleckim, węgrowskim i wołomińskim. Przez jego teren przebiegają dwie drogi krajowe – nr 2 i nr 50 oraz pięć dróg wojewódzkich: nr 802, nr 637, nr 638, nr 697 i nr 721, a także linia kolejowa Berlin- Moskwa. W granicach powiatu mińskiego znajduje się Miński Obszar Chronionego Krajobrazu.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W powiecie mińskim funkcjonuje ponad 12 tys. firm z przewagą prywatnego kapitału krajowego. Większość działa w zakresie: handlu, budownictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz obsługi nieruchomości i usług. Strategicznymi celami rozwoju gospodarczego są: rozwój sieci handlowo – usługowej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwój budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej i agroturystyki. Głównym zadaniem samorządów lokalnych z terenu powiatu mińskiego jest modernizacja sieci dróg, jak również budowa urządzeń komunalnych: wodociągów i stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i gazociągów. W 2012 r. otwarta została obwodnica Mińska Mazowieckiego.

Historia, dziedzictwo i kultura: Liczne stanowiska archeologiczne na terenie gminy Mrozy – osada kultury amfor kulistych w Zdrojkach czy też pozostałości ziemne świadczące o istnieniu wczesnośredniowiecznego grodu w centrum wsi Grodzisk - świadczą, że ziemia mińska od zawsze sprzyjała gospodarce. Złotym wiekiem tych terenów była zdecydowanie tzw. jesień średniowiecza oraz wczesny renesans. Erygowane w tamtym czasie parafie istnieją po dziś dzień, a ich dzieje możemy poznać za pośrednictwem cennych kościołów, takich jak np. rekonstrukcja zbudowanego ok. 1530 r. kościoła pw. św. św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie, kościół pw. św. św. Jana Chrzciciela i Andrzeja w Cegłowie z XVI w. z drewnianym ołtarzem mistrza Lazarusa, ucznia szkoły sławnego średniowiecznego rzeźbiarza Wita Stwosza, XVI-wieczny kościół pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim, czy też drewniany kościół pw. św. św. Wojciecha i Mikołaja w Jeruzalu z XVIII w., który wraz z całą miejscowością w 2005 r. stał się planem popularnego serialu TVP1 „Ranczo”. Architektoniczny spadek XIX w. oraz I połowy XX w. obejmuje ponad czterdzieści, w większości dobrze zachowanych, dworów szlacheckich, pałaców, zespołów folwarcznych, parków i terenów podworskich. W bardzo dobrym stanie zachowały się pałace w Janowie, Mariance, Wielgolesie i w Dębem Małym, pałac i dwór w Sinołęce, a także dwory w Dłużewie, Pogorzeli, Bożej Woli, Starej Niedziałce, Kuflewie. Najcenniejszymi obiektami z okresu II Rzeczypospolitej są: murowana willa „Milusin” – dom marszałka Józefa Piłsudskiego, jak również posesje rodzin ministra Władysława Grabskiego oraz Jędrzeja Moraczewskiego w Sulejówku. Największą perłę stanowi w tym zbiorze wybudowany około 1650 r. pałac rodziny Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim, któremu wielokrotne przebudowy nadały znamiona stylu barokowo – klasycystycznego. Na uwagę zasługują: zespół dawnego klasztoru reformatów (polska frakcja Zakonu Braci Mniejszych) w Siennicy z XVIII w. oraz barokowe wyposażenie kościoła w Latowiczu.

Liczba wyświetleń: 269