]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Mrozy

Nazwa jednostki: Gmina miejsko-wiejska Mrozy

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Mrozy, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy

tel. (25) 757 41 75, fax (25) 757 41 90

e-mail: gmina@mrozy.pl

Strona www: www.mrozy.pl

Powierzchnia: 14 524 ha

Liczba mieszkańców: 8 642

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Mrozy położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego. Składa się na to odległość od większych miast (Warszawa - 58km, Mińsk Mazowiecki - 20km, Siedlce - 38km), linia kolejowa o bardzo dużym znaczeniu krajowym oraz międzynarodowym. Rzeźba terenu gminy Mrozy jest zróżnicowana: wysokości bezwzględne wahają się od około 140 m n.p.m. do 180 m n.p.m. Za odwadnianie obszaru gminy odpowiadają głównie rzeki: Kostrzyn i Witówka.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W Gminie Mrozy corocznie przy znaczącym wsparciu środków krajowych i unijnych realizujemy szereg inwestycji, wykraczających poza bieżące utrzymanie istniejącej infrastruktury. Już dziś posiadamy sieć wodociągową we wszystkich miejscowościach gminy. Dysponujemy zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków, która obejmuje miejscowość Mrozy. Równolegle będzie budowana oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Jeruzal. Wszystkie nasze obiekty szkolne są po gruntownych remontach. Każdego roku poprawiamy ich standard, inwestując m.in. w wyposażenie. W 2013 roku oddana zostanie wielofunkcyjna hala sportowa w Mrozach, która będzie obiektem o znaczeniu co najmniej regionalnym. Odbudowany zbiornik wodny w Mrozach, wokół którego powstają tereny sportowo - rekreacyjne i przede wszystkim uruchomiona unikatowa w skali europejskiej kolejka konna na trasie Mrozy - Rudka to tylko niektóre atuty naszej gminy. Aby zwiększać atrakcyjność inwestycyjną oraz społeczno-gospodarczą realizujemy szereg inwestycji oświatowych, sportowych, rekreacyjnych. Na poprawę infrastruktury sportowej wpływa budowa czterech kompleksów boisk wielofunkcyjnych, w tym trzech w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012", co powoduje, że wszystkie szkoły na terenie gminy posiadają nowoczesne kompleksy sportowe. Duże zaangażowanie gminy skierowane jest na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację układu drogowego, budowę parków, skwerów, placów zabaw dla dzieci tak w miejscowości gminnej. Przykładem może być „Urządzenie otoczenia sportowo - rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Mrozach, w ramach którego powstał deptak oraz plac główny z centralnie zlokalizowaną fontanną, wykonane zostały ścieżki spacerowe, plac zabaw dla dzieci. W sąsiedztwie urządzonego zbiornika wodnego znajduje się również odtworzony zabytkowy tramwaj, słynny niegdyś w całej Polsce. Od maja 2012 tramwaj kursuje regularnie w weekendy i stanowi jedyną w swoim rodzaju atrakcję turystyczną.

Historia, dziedzictwo i kultura: Znaleziska archeologiczne z terenu gminy Mrozy dowodzą, że pierwsze ślady osadnictwa na tych terenach pochodzą z około 10 - 8 tys. lat p.n.e. W XVI w. na terenie dzisiejszych Mrozów była tylko puszcza i trakt wiodący z Kałuszyna do Kuflewa. Panowały tu bardzo trudne warunki, które odstraszały prawie wszystkich potencjalnych osadników za wyjątkiem niemieckich kolonistów. Osada Mrozy pojawia się we wszelkich wykazach dopiero od 1791 r. Część mrozowskich ziem należała do dóbr Kuflewa (na południe od dzisiejszych torów kolejowych), a część do dóbr Kałuszyna (na północ od torów). W Mrozach i przyległych osadach w XIX w. jeszcze z inicjatywy Hrabiny Dąbrowskiej powstały młyny i tartaki, dające zatrudnienie miejscowej społeczności. Później gospodarką na tym terenie kierował właściciel dóbr Kuflewskich - Bronisław Szwejcer. Miał on 5 młynów, tartak parowy, w którym pracowało 32 osoby, leśniczówkę, żwirownię, gospodarstwo rybne. W największej mierze ożywienie tego terenu nastąpiło na skutek wybudowania w latach 1820-1824 szosy Warszawa - Siedlce przebiegającej w odległości 5 km od centrum Mrozów. Ważnym epizodem w dziejach Mrozów, wpływającym w ogromnej mierze na charakter tej miejscowości, jest otwarcie w 1908 r. pierwszego w Królestwie Polskim Sanatorium dla piersiowo chorych i wpisanie tej miejscowości do rejestru wsi letniskowych (1905 r.), uznając ją za kurort. W latach 90-tych uruchomiono targowisko, wybudowano pawilony handlowe w Mrozach, rozbudowano sieć telefoniczną na terenie gminy, wyremontowano szkoły, strażnice, pobudowano oczyszczalnię ścieków i sieć wodociągową, wybudowano hale sportową przy szkole podstawowej w Mrozach i w Jeruzalu, wymieniono oświetlenie uliczne i nawierzchnię chodników. Gmina Mrozy posiada zmodernizowaną stację PKP w Mrozach i przystanek w Grodzisku. Miejscowości Mrozy od kilku lat stanowi miejsce organizowania różnorodnych imprez o zasięgu regionalnym i krajowym takich, jak np. Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych.

Sprawdź wiadomości w portalu Mieszk@niec

Tramwaj Konny Mrozy-Rudka Tramwaj Konny Mrozy-Rudka
Liczba wyświetleń: 304