]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Rzekuń

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Rzekuń

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Rzekuń, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń

Sekretariat: tel. (29) 761 73 01, fax (29) 643 20 93

e-mail: rzekun@rzekun.pl

Strona www: www.rzekun.pl

Powierzchnia: 13 569,98 ha

Liczba mieszkańców: 9 935

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Rzekuń położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie ostrołęckim ziemskim, zajmuje około 136 km2, z czego około 61,5% stanowią użytki rolne. Gmina graniczy: −w środkowej i zachodniej części z miastem Ostrołęka, −od południowego - wschodu z gminą Czerwin, −od północnego wschodu z gminą Miastkowo położoną w województwie podlaskim, −naturalną granicą od strony północno-zachodniej i zachodniej jest rzeka Narew.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Korzystne położenie Gminy (wzdłuż tras Warszawa - Suwałki, Ostrołęka - Ostrów Maz.) zapewnia dobre warunki dla rozwoju różnych gałęzi przemysłu i handlu. Powyższy czynnik, rozbudowana sieć dróg, sieć gazowa, sieć elektryfikacyjna, wodociągową i kanalizacyjna, stanowią doskonałe miejsce dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Na terenie gminy Rzekuń zlokalizowanych jest 26 firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, prowadzących działalność: produkcyjną (produkcja mebli, opakowań, mięsa i wyrobów wędliniarskich), transportową, gospodarka komunalna, budownictwo oraz inne. Działalność handlowa i gastronomiczna jest prowadzona poprzez sieć 35 sklepów branży spożywczo-przemysłowej, 3 hurtownie oraz 4 placówki gastronomiczne. Usługi hotelarskie na terenie Gminy prowadzi 6 gospodarstw agroturystycznych w malowniczo położonych miejscowościach: Dzbenin, Kamianka, Przytuły Stare, Laskowiec, Zabiele. Ponadto działalność gospodarczą prowadzą mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników, są to m. innymi: usługi w zakresie: budownictwa, transportu, handlu. Jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzi 550 mieszkańców Gminy Są to różnego rodzaju branże – najczęściej: handlowa, ogólnobudowlana, transportowa.

Historia, dziedzictwo i kultura: Osadnictwo na terenie gminy Rzekuń sięga środkowej epoki kamiennej. Fragmenty ceramiki z tego okresu odnaleziono na terenie wsi Nowa Wieś Wschodnia. Kolejne odkrycia archeologiczne świadczą o ciągłości osadnictwa aż do okresu historycznego. Wieś Rzekuń była zapewne początkowo własnością możnowładczą, która uformowała się w średniowieczu w pobliżu ośrodka książęcego jakim była Ostrołęka. W wieku XV i w pierwszej połowie XVI określana była jako Rzekunie (Rzekunye) lub Rzekonie. Pierwszy poświadczony zapis nazwy pochodzi z 1413 roku, ale możliwe iż do Rzekunia odnosi się pochodzący z 1371 roku zapis Rehonie z dokumentu wystawionego dla rodziny Nowodworskich. Parafia w Rzekuniu została erygowana 3 lutego 1413r., swoim zasięgiem obejmowała prawie całe terytorium dzisiejszej Gminy Rzekuń. Zachowała się jedynie kopia aktu erekcyjnego. Do parafii należały następujące wsie: Rzekunie, Czarnowiec, Kaczyno, Dzbenino, Susko, Troszyno, Laskowiec, Borawe, Niedźwiedzie i Dąbek. Na terenie gminy do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisane jest kilka obiektów, m.in.: kościół parafialny w Rzekuniu, pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego z lat 1914-35, cmentarz parafialny z 1 połowy XIX wieku w Rzekuniu, dwór z parkiem podworskim z XVIII wieku w Susku Starym oraz park dworski z XIX wieku w Przytułach Starych z budynkiem gorzelni w zespole dworsko-folwarcznym. Istnienie tu ponadto kilkanaście obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. Znacznie liczniejsze są miejscowe stanowiska archeologiczne. Znajduje się tu 56 stanowisk na 7 obszarach, w tym m.in. w miejscowości Czarnowiec krąg kamienny kultury przeworskiej. Interesujący obiekt znajduje się w Dzbeninie. Jest to głaz narzutowy o obwodzie 12 metrów. Według legendy król Stefan Batory był tutaj opatrywany przez medyka po zranieniu przez jelenia.

panorama gminy Rzekuń panorama gminy Rzekuń
Liczba wyświetleń: 428