]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Kołbiel

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Kołbiel

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel

tel. (25) 757 39 92 do 96, fax (25) 757 39 97

e-mail: gmina_kolbiel@wp.pl

Strona www: www.kolbiel.pl

Powierzchnia: 106 km2

Liczba mieszkańców: 8 090

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Kołbiel położona jest w południowo–wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie otwockim. Przez obszar gminy przechodzą drogi krajowe: Warszawa-Lublin (nr17) oraz Sochaczew-Mińsk Mazowiecki (nr 50) oraz droga kolejowa Mińsk Mazowiecki-Pilawa. Bardzo istotnym elementem odzwierciedlającym atrakcyjność regionu jest bogata szata leśna , ciekawe okazy drzew i podszycia leśnego. Na terenie gminy znajdują się 2 rezerwaty przyrody i teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców w Gminie Kołbiel wynosi 8090 osób. Gęstość zaludnienia 76 osób/km. Cechą charakterystyczną gminy jest wysoki stopień koncentracji ludności we wsi gminnej. W Kołbieli mieszka około 1900 osób.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Kołbiel powoli traci swój rolniczy charakter. Nieliczne gospodarstwa rolne produkujące na sprzedaż specjalizują się w tradycyjnych dla regionu kierunkach produkcji – chowie bydła mlecznego, w mniejszym stopniu trzody chlewnej. Coraz więcej ludności utrzymuje się z pracy w zakładach produkcyjnych, firmach usługowych i handlowych położonych zarówno na terenie gminy Kołbiel jak i sąsiednich gmin i miast oraz stolicy. Bliskość Warszawy i zbieg dróg międzynarodowych stwarza dogodne warunki dla inwestycji. Poza typowymi podmiotami gospodarczymi zaspokajającymi podstawowe potrzeby mieszkańców i przyjezdnych na terenie gminy Kołbiel obecne są przedsiębiorstwa z branży spożywczej, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych i transportowej. Gmina Kołbiel to teren bardzo atrakcyjny dla mieszkalnictwa. Dobrze rozwinięta jest sieć dróg, co roku modernizowane są wybrane drogi gminne. Gmina Kołbiel wspiera również modernizację dróg powiatowych. Wszystkie miejscowości gminy posiadają sieć wodociągową, na bieżąco modernizowaną. Co trzy lata uzupełniane jest oświetlenie uliczne. Jedynie gospodarstwa domowe w Dobrzyńcu, Siwiance, Podgórznie, Głupiance i Władzinie nie korzystają z gazu ziemnego z sieci gazowej. Gmina nie zapomina też o potrzebach mieszkańców w zakresie spędzania wolnego czasu realizując remonty świetlic wiejskich, budowy placów zabaw w poszczególnych miejscowościach oraz infrastruktury sportowej zasadniczo skupiającej się wokół szkół, dostępnej jednak dla pozostałych mieszkańców. Gmina wybudowała oczyszczalnię ścieków oraz wybudowała sieć kanalizacyjną w dwóch miejscowościach Kołbiel i Gadka. Gmina w dużym zakresie inwestuje w prowadzone placówki oświatowe. Kolejne budynki szkolne są termo-modernizowane. W kompleksie zabudowań szkolnych w Kołbieli wybudowano salę gimnastyczną oraz boisko o sztucznej nawierzchni. W szkole w Człekówce została wybudowana przyszkolna hala sportowa,

Historia, dziedzictwo i kultura: Miasteczko Kołbiel zostało założone w 1532 r., na miejscu wsi kościelnej. Do dziś zachował się historyczny układ rynku miejskiego. Ośrodkiem układu jest wydłużony, regularnie ukształtowany rynek, o zbiegających się dłuższych przejściach, w wierzchołku, którego usytuowany jest kościół parafialny. Istotnym do dzisiaj zachowanym elementem dawnego układu są dwie ulice: Kościuszki i Traugutta. Do interesujących obiektów sakralnych lezących na terenie Gminy należą: - kościół parafialny w Kołbieli jest dominantą historycznego układu urbanistycznego i największym zabytkiem gminy Kołbiel. Reprezentuje on neogotycki styl, powszechnie nazwany „stylem nadwiślańskim”. W zespole Kościoła znajduje się murowana plebania z końca XIX w. - Drewniana kaplica w Radachówce sprowadzona w latach 1935-1937, wykonana w górach wg projektu Lipińskiego. Usytuowana przy drodze prowadzącej do wsi Sufczyn pomiędzy wsią Radachówka a zespołem dworsko parkowym. Położona jest na niewielkim wzniesieniu, zwrócona w stronę północno-wschodnią ku Radachówce. Na terenie gminy Kołbiel istnieje kilka zabytkowych parków i cmentarzy, stanowiących jedyną pozostałość krajobrazu dawnych wsi i okolic. Do najbardziej ważnych należą: Park w Kołbieli, Park dworski we wsi Dobrzyniec, Park dworski w Radachówce, Park w Sufczynie. Wyróżnikiem gminy Kołbiel jest wciąż żywy na jej terenie folklor, obecny zarówno podczas uroczystości kościelnych jak i Gminno-Parafialnych Dożynek. Poza dorocznymi uroczystościami i imprezami w które włączają się większe grupy mieszkańców, kultywowaniem, ale także promowaniem w kraju i na świecie dziedzictwa kultury kołbielskiej zajmują się zespoły ludowe i koła wycinankarskie, a także nieliczni już artyści indywidualni.

Liczba wyświetleń: 390