]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Otwock

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Otwock

Dane teleadresowe:

Urząd miasta Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

Sekretariat: tel. +48 (22) 779 20 01, fax +48 (22) 779 42 25

e-mail: umotwock@otwock.pl

Strona www: www.otwock.pl

Powierzchnia: 47 km2

Liczba mieszkańców: 43411

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Otwock położony jest w centrum województwa mazowieckiego, na południowy wschód od Warszawy. Leży na pograniczu Doliny Środkowej Wisły i Równiny Garwolińskiej, na lewym brzegu Świdra, w pobliżu jego ujścia do Wisły. Miasto graniczy od północy z Józefowem, od wschodu z gmina Wiązowna, na południu z gminą Celestynów i miastem Karczew. Zachodnią, naturalną granicę stanowi rzeka Wisła.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Otwock jest miastem wyjątkowym. Od dawna słynie jako ośrodek letniskowo-uzdrowiskowy. Bliskość Warszawy i dostępność komunikacyjna, położenie wśród lasów Mazowieckiego parku Krajobrazowego stwarzają korzystne perspektywy i sprzyjają dynamicznemu rozwojowi miasta. Przykłada się dużą wagę do podnoszenia poziomu dochodów własnych. Każdego roku zwiększa się wysokość budżetu, w którym inwestycji stanowią aż 15%. Działania gminy zmierzają do przekształcenia Otwocka w centrum aktywności gospodarczej. Wskaźnik bezrobocia wynosi tu zaledwie 7,9% (dane - wrzesień 2009 r.). Miasto kładzie duży nacisk na rozbudowę infrastruktury, prowadzi aktywną politykę inwestycyjną. Otwock jest atrakcyjnym obszarem dla inwestorów. Ma własną dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów komunalnych. Posiada wiele ciekawie zlokalizowanych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przemysł i rekreację. Miasto Otwock to doskonały teren do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość, handel i budownictwo. Specyficzny mikroklimat, ładne okolice, dbałość o rozbudowę infrastruktury i aktywność mieszkańców zapewniają miastu szybki rozwój. Zapraszamy Państwa do Otwocka! Tu znajdziecie dobry klimat dla realizacji swych przedsięwzięć.

Historia, dziedzictwo i kultura: Nazwa miasta wzięła się najprawdopodobniej od nazwy dóbr otwockich z pałacem zlokalizowanym na wyspie w starorzeczu wiślanym "od wody", czyli strony rzeki Wisły. W starych materiałach źródłowych można napotkać następującą pisownię nazwy Otwocka: Otwosko, Otchwoczosko, Odtwoczosko, Odwoczosko. Stąd bierze się inne wyjaśnienie nazwy Otwock. Teren dzisiejszego Otwocka i okolic pokrywały ogromne lasy z drzewami iglastymi zwanymi wówczas chwojkami. Stąd przypuszczenie, że nazwa bierze się od słowa chwojka (Otchwoczosko). Historia miasta Otwocka rozpoczyna się w II połowie XIX wieku. Otwock zaczął być atrakcyjny jako teren rekreacyjny o unikalnym mikroklimacie. Czynnikiem kształtującym Otwock jako osadę, była zbudowana w 1877 r. Kolej Nadwiślańska, która biegła przez: Mławę, Ciechanów, Nasielsk, Modlin, Warszawę, Otwock, Lublin i Chełm. Przy stacji kolejowej powstała osada letniskowa zwana wtedy Otwockiem Stacyjnym z czasem Otwockiem uzdrowiskowym. W 1893 lekarz Józef Marian Geisler założył stałe sanatorium nizinne chorób płucnych. Początki Otwocka jako miasta były trudne, z powodu działań wojennych, dużych obciążeń finansowych, bezrobocia, różnych epidemii. Prawa miejskie Otwock uzyskał 9 listopada 1916r. Pierwszym burmistrzem był Witold Kasperowicz. Tego też roku zatwierdzono pierwszy herb miasta. W 1917 roku znajdowały się aż 22 pensjonaty i 3 sanatoria. Oficjalnie statut miasta-uzdrowiska uzyskał Otwock w 1923 roku. Miasto rozwijało się bardzo dynamicznie, pobudowano magistrat, remizę, stadion, kasyno, gimnazjum, kilka szkół powszechnych.

Liczba wyświetleń: 484