]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Bulkowo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Bulkowo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

tel. (24) 265 20 13, fax (24) 265 23 50

e-mail: gmina@bulkowo.pl

Strona www: www.bulkowo.pl

Powierzchnia: 117 km2

Liczba mieszkańców: 5 877

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Bulkowo położona jest w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, we wschodniej części powiatu płockiego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Obecnie dominującą rolę w gospodarce gminy odgrywa rolnictwo. W tym dziale zatrudnionych jest najwięcej mieszkańców gminy. Na terenie gminy istnieją 963 gospodarstwa rolne o ogólnej powierzchni 10.419,46 ha, z czego użytki rolne stanowią 9.898,47 ha. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 10,8 ha. Na wschodzie gminy występują ziemie pszenno-buraczane, natomiast na zachodzie ziemie lżejsze, na których uprawia się żyto i ziemniaki. W strukturze zasiewów dominują zboża - 68,5% (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień). Uprawy przemysłowe (buraki, rzepak) stanowią 16,4%, ziemniaki - 7,9% ogólnej powierzchni zasiewów na terenie gminy. W gminie Bulkowo drzewa owocowe zajmują 18,67 ha, natomiast krzewy owocowe i plantacje jagodowe - 3,70 ha. Wśród drzew owocowych przeważają jabłonie - 8,93 ha. Gmina posiada w większości gleby o dobrej i średniej jakości. Do klas I-III zalicza się 47% występujących tu gruntów ornych (jakość dobra) oraz 38% do klasy IV (jakość średnia). Jest to struktura zbliżona do średniej w powiecie płockim. Jednym z atutów gminy są korzystne warunki do prowadzenia działalności rolniczej. Dosyć duże rozdrobnienie gospodarstw zmniejsza towarowość rolnictwa, może jednak zostać wykorzystane dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, które na Mazowszu ma szansę na systematyczny rozwój. Bulkowo jest nowoczesną gminą wiejską, czerpiącą z możliwości rozwojowych Płocka i Warszawy, przyjazną małym i średnim przedsiębiorcom, wykorzystującą lokalne tradycje dla rozwoju. Środowisko naturalne jest obecnie w bardzo dobrym stanie. Nie posiada zagrożeń dla stanu czystości powietrza, wód, gleb i nie ma także większych źródeł hałasu. Teren gminy, o naturalnym krajobrazie i stosunkowo mało przekształconej przyrodzie, doskonale nadaje się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Historia, dziedzictwo i kultura:

W gminie Bulkowo zachowało się wiele obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowym, w tym sześć parków dworskich (Blichowo, Nadułki, Nowy Podleck, Osiek, Włóki, Worowice). Odgrywają one istotną rolę w przyrodzie gminy, stanowiąc odpowiedni biotop dla wielu gatunków flory i fauny. Teren ten należał niegdyś do Książąt Mazowieckich, których siedzibą był prastary gród – Płock. Potwierdzają to dokumenty wystawione w latach 1113 – 1124 i 1230 – 1240, zawierające zapisy nazw grodów: Zakroczym, Nasielsk i Pułtusk z nazwami wsi przeznaczonych w uposażeniu biskupom płockim dla klasztoru w Czerwińsku. Nazwa Bulkowo pochodzi od imienia jednego z synów książąt Mazowieckich – Bolka. Kiedy ten zachorował i zmarł, ojciec nazwał wieś od imienia syna ”Bolkowo” względnie ”Bulkowo” od bólu po stracie syna. W 1349 r. wieś jest wymieniana w zapisach jako Bolkowo, położona 16 km od Wyszogrodu, podarowana przez księcia Bolesława II jednemu z rycerzy. W 1453 r. Róg herbu Rogala, dziedzic z Nakwasina, parafia Orszymowo, kazał wybudować nowy kościół z bali drewnianych oraz ofiarował na parafię cztery włóki ziemi. Z początkiem drugiej wojny światowej, wieś zostaje systematycznie wysiedlana, a siedziby Bukowian zajmują niemieccy koloniści. Kościół istnieje do 1942 r., kiedy to rozebrali go okupanci. Część drewna spalili, a z części pobudowali remizę w Bodzanowie. Z krzyża misyjnego, wyciętego z cmentarza oraz filarów kościoła zbudowali w Bodzanowie szubienicę, na której oddało życie wielu okolicznych mieszkańców. Tuż po wojnie w Bulkowie powstaje poczta i ośrodek zdrowia. Wieś systematycznie się rozwija. Powstaje Spółdzielnia Kółek Rolniczych oraz nowa szkoła tzw. „tysiąclatka” oddana do użytku w 1968 roku. 1 stycznia 1973 r. powołano do życia Gminę Bulkowo w wyniku reformy administracyjnej kraju, najpierw z siedzibą w dworku, a następnie w wybudowanym na ten cel nowym budynku.

Dworek w Worowicach Dworek w Worowicach
Liczba wyświetleń: 297