]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Gąbin

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Gąbin

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin

tel. (24) 267 41 50, fax (24) 277 12 56

e-mail: urzad-sekretariat@gabin.pl

Strona www: www.gabin.pl

Powierzchnia: 146,21 km2

Liczba mieszkańców: 10 971

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Miasto i gmina Gąbin położone są w południowej części powiatu płockiego. Część obszaru gminy z przyległymi do niej lasami i jeziorami znajduje się w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Miasto położone jest nad rzeką Nidą, niedaleko Wisły, w odległości około 100 km od Warszawy i Łodzi. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie z Płocka i Żychlina (574) oraz z Łącka i Sochaczewa (577). Współrzędne wyznaczają: Długość geograficzna: 19o44' E Szerokość geograficzna: 52o24' N

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Liczba podmiotów gospodarczych (ogółem): 580 produkcyjnych: 217 handlowo-usługowych: 270 innych: 60 spółek cywilnych: 33 Liczba gospodarstw rolnych (ogółem): 1 522 poniżej 10 ha: 1 256 od 10 do 20 ha: 164 powyżej 20 ha: 102 Infrastruktura techniczna: melioracje (proc. gruntów): 34% wodociągi (kmb): 203,4 (39,5 miasto i 163,9 gmina) przyłącza wodociągowe (liczba gospodarstw): 2 637 (937 miasto i 1 700 gmina) kanalizacja (kmb): 16,3 (w tym 520 przyłączy) Sieć drogowa łącznie (km): ok. 454,751 drogi międzynarodowe (km): nie dotyczy krajowe (km): nie dotyczy wojewódzkie (km): 35,249 powiatowe (km): 62,902 gminne (km): 56,6 Na terenie gminy sukcesywnie rozwijana jest: • Sieć dróg gminnych • Sieć wodociągowa • Sieć kanalizacji sanitarnej Najważniejszymi inwestycjami ostatnich lat: przebudowa i budowa dróg gminnych, budowa systemu informacji turystycznej, wzbogacenie i promocja sektora turystycznego poprzez opracowanie wirtualnej wycieczki po ziemi gąbińskiej, popularyzacja dziedzictwa kulturowego, odnowa i rewitalizacja miasta, rozbudowa i budowa szkół – Gąbin i Dobrzyków, rozbudowa NZOZ Gąbin i Dobrzyków, budowa komisariatu policji w Gąbinie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, budowa strażnicy w Gąbinie, budowa podstacji pogotowia ratunkowego w Gąbinie, budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Gąbinie i Dobrzykowie, budowa lodowiska składanego Biały Orlik w Gąbinie, budowa placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy wszystkich szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Gąbin.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gąbin należy do najstarszych miast zachodniego Mazowsza. Pierwsza wzmianka o Gąbinie pochodzi z 1215 r., w której to Gąbin określony został, jako starodawna włość monarsza. Prawa miejskie Gąbin otrzymał prawdopodobnie w 1322 r. a zostały one potwierdzone w 1437 r. przez księcia Ziemowita V. Okres rozkwitu miasta przypada na XVI w. Liczni wówczas rzemieślnicy słynęli z produkcji sukna zwanego multanem, gąbińscy kupcy natomiast spławiali mazowieckie zboże do Gdańska. Po niemal całkowitym zniszczeniu podczas „potopu szwedzkiego” miasto na początku XIX w. na nowo pełniło funkcję gospodarczego rynku zarówno dla okolicznych wsi jak i dla całego zachodniego Mazowsza. Gąbin znany był z zakładów szewskich, garbarskich i stolarskich (produkowano w nich znane w regionie skrzynie wianowe). Na początku XXw. Gąbin należał do najbogatszych miast w Królestwie Polskim. Z Gąbina pochodzili m.in.: Feliks Sławoj – Składkowski (ostatni premier II Rzeczypospolitej), Otto Korwin Wierzbicki (historyk) oraz Kazimierz Lasocki (malarz). Przeszłość miasta i gminy dokumentują liczne obiekty zabytkowe m.in.: kościoły w Dobrzykowie i Troszynie Polskim, dwory w Koszelewie i Nowym Wymyślu.

Liczba wyświetleń: 317