]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Mała Wieś

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Mała Wieś

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

tel. (24) 269 79 60, fax (24) 269 79 61

e-mail: gmina@malawies.pl

Strona www: www.malawies.eu

Powierzchnia: 109 km2

Liczba mieszkańców: 6 300

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Mała Wieś leży na terenie woj. mazowieckiego we wschodniej części powiatu płockiego, przy drodze krajowej nr. 62: Płock – Warszawa. Gmina leży w odległości 35 km od Płocka i 80 km od Warszawy. Sąsiaduje z gminami: Wyszogród, Bodzanów i Bulkowo w powiecie płockim i gminą Naruszewo w powiecie płońskim. Południową granicę gminy stanowi linia rzeki Wisły.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina ma charakter rolniczy, czemu sprzyja bonitacja miejscowych gleb, jak też tradycyjna produkcja. Większość mieszkańców gminy utrzymuje się z rolnictwa. Sprzyja temu stosunkowo wysoka ilość gruntów ornych. Rolniczo Gmina dzieli się na dwie części, północną o glebach bardzo dobrych i dobrych, oraz południową, gdzie przeważaja gleby 5 i 6 klasy, szczególnie w pasie przywiślanym. Kiedyś Gmina Małą Wieś słynęła z duzych upraw buraka cukrowego, ale po zamknięciu w 2006r. miejscowej cukrowni, rolnicy bardzo szybko zmienili strukturę upraw, wprowadzając na miejsce buraka uprawę kukurydzy. Nadwyżka upaw kukurydzy ma być w niedalekiej przyszłości wykorzystana do produkcji biogazu. W tym celu rolnicy z naszej gminy, ale i z sąsiedniej gminy Bodzanów tworzą grupę producencką roślin energetycznych, pod potrzeby instalacji biogazowej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Dzieje wielu miejscowości wchodzących w skład gminy Mała Wieś sięgają średniowiecza. W kilku wsiach, m. in. Arciszewie, Podgórzu, Dzierżanowie, Święcicach odnaleziono pozostałości cmentarzysk z XI – XII w. W Podgórzu archeolodzy odkryli ślady osady, być może jeszcze z czasów kultury łużyckiej. W średniowieczu powstawały w okolicy pierwsze drewniane kościoły oraz grody, których pozostałości w postaci kopców ziemnych można oglądać w Orszymowie i Wilkanowie. Okoliczne wioski dzieliły losy całego Mazowsza oraz piastowskiej i jagiellońskiej Polski. Często były to dzieje burzliwe, o czym świadczy choćby przykład orszymowskiego grodu, zdobytego i spalonego przez Litwinów w 1258 r. Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków: Lasocin – park dworski z 2 połowy XIX wieku, Mała Wieś – park z I połowy XIX wieku z dwoma kolistymi stawami i śladami dawnego systemu wodnego złożonego z kanałów, Nakwasin – park dworski z początku XIX wieku, Podgórze – dwór drewniany z połowy XIX wieku z gankiem ujętym parami kolumn toskańskich.

panorama panorama
Liczba wyświetleń: 237