]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Nowy Duninów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Nowy Duninów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Nowy Duninów. ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

tel. (24) 261 02 36, 261 02 72, fax (24) 261 02 36, 261 02 72

e-mail: ug@nowyduninow.info.pl

Strona www: www.nowyduninow.info.pl

Powierzchnia: 14 623

Liczba mieszkańców: 3 966

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Nowy Duninów położona jest w powiecie płockim, na pograniczu Mazowsza i Kujaw, w północnej części Pojezierza Gostynińskiego, w dolinie lewobrzeżnej Wisły. Dostępność komunikacyjna: droga krajowa nr 62, droga wojewódzka nr 573, sieć dróg powiatowych i gminnych. 70% powierzchni Gminy to lasy stanowiące cenny zasób GWPK z rezerwatami przyrody oraz szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi. Atrakcyjność turystyczną gminy podnoszą znacznie Zalew Włocławski, Skrwa Lewa oraz j. Soczewka.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Użytki rolne zajmują 18,5% powierzchni gminy. Większość z nich to gleby o niskiej bonitacji. Stąd rolnictwo nie stanowi o charakterze gminy. Z 1050 gospodarstw rolnych zaledwie kilka to duże gospodarstwa, których prowadzenie jest podstawowym źródłem dochodu dla rodziny. Położenie geograficzno – przyrodnicze gminy warunkuje kierunki jej rozwoju gospodarczego. Poza branżą turystyczną żadna inna gałąź przemysłu nie ma tu szans na szersze funkcjonowanie. Wśród ponad 200 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy dominują usługi i handel. Bliskość takich miast jak Płock, Gostynin, Włocławek, niewielkie oddalenie od Warszawy (120 km,), Łodzi (100 km), czy Torunia (100 km) oraz przecinające gminę główne szlaki komunikacyjne czynią z gminy Nowy Duninów wyjątkowo dobre miejsce do uprawiania tak turystyki krótkoterminowej jak i dłuższych pobytów. W ostatnim okresie, po latach zastoju, notuje się wzrost nakładów inwestycyjnych w zakresie rozwoju zaplecza turystycznego oraz zwiększone zainteresowanie terenami przeznaczonymi pod zabudowę letniskową. Jako, że gmina Nowy Duninów bezpośrednio sąsiaduje z Płockiem, miejscowości położone najbliżej granicy z miastem stanowią zaplecze bytowe dla jego dotychczasowych mieszkańców lub ludności znajdującej w Płocku i pozostałych okolicznych miastach zatrudnienie. W związku ze wzrostem liczby inwestycji w zakresie świadczenia usług turystycznych oraz inwestycji mieszkaniowych, w dbałości o tereny cenne przyrodniczo, w ostatnich latach największe inwestycje samorządu gminy prowadzone są w zakresie budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, poprawy infrastruktury drogowej, rozbudowy infrastruktury społecznej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Rozwój infrastruktury w połączeniu z niezwykłymi walorami przyrodniczo – krajobrazowymi czyni z gminy wygodne i wyjątkowo atrakcyjne miejsce do zamieszkania stałego i sezonowego.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Historia Nowego Duninowa i okolicznych osad sięga prawdopodobnie XII – XIII wieku. Ciągle żywe pozostaje świadectwo bytności na tych ziemiach, wielu znakomitych polskich rodów i ślad czasów gdy tworzyła się tu historia polskiego przemysłu. Twórcami jej były m.in. rodziny Ike Duninowskich, Epsteinów, Goldstandów. To w Duninowie, w roku 1846 powstała, jako jedna z pierwszych w Królestwie Polskim, cukrownia „Leonów”. Kolejka i port na Wiśle z flotą fabryczną zapewniały wtedy sprawny transport buraków. W 1832 r. dobra duninowskie obejmowały m.in.: Goreń, Krzewent, Nową Wieś, Osiecko, Glinki, Karolewo, Środoń, Stary Duninów, Wistkę Królewską itd. Karol Albrecht rozpoczął tu inwestycje na dużą skalę. Prowadzono hodowlę rasowych koni, bydła i owiec. Powstały: gorzelnie, cegielnia, tartak i młyn. Urządzone na różnych poziomach stawy (dziś odrestaurowane) napędzały nie tylko koła młyńskie i urządzenia cukrowni, ale prowadzono w nich także hodowlę ryb. Lasy duninowskie były źródłem surowca dla okolicznych tartaków, fabryki celulozy we Włocławku i dla pobliskiej papierni w Soczewce. Papiernia w Soczewce działała już na początku XIX w. Właścicielami w jej początkach byli m.in. Jan Rasch i Antoni dal Trozzo. Szmaty na papier przerabiano m.in. za pomocą maszyn o napędzie wodnym, wykorzystując nurt Skrwy Lewej, który wraz z rozwojem papierni okazał się być niewystarczający. Stąd wynikły dalsze inwestycje – budowa zbiornika wodnego zwanego dziś jeziorem Soczewka. Wkrótce papiernia w Soczewce stała się największą i najnowocześniejszą w Królestwie Polskim. W murach zameczku, pałaców i dworku oraz w parkowych alejkach, nad koronami wiekowych drzew, wciąż brzmi pogłos świetności majątku Duninów i rodziny Ike oraz papierni w Soczewce i rodziny Epsteinów. Warto odwiedzić te miejsca, poczuć oddech historii i powiew dobrej przyszłości duninowskiej ziemi, ziemi płockiej, mazowieckiej.

Sprawdź wiadomości w portalu Mieszk@niec

Liczba wyświetleń: 366