]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Płock

Nazwa jednostki: Powiat ziemski płocki

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

tel. (24) 267 68 00, fax (24) 267 68 48

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

Strona www: www.powiat.plock.pl

Powierzchnia: 1 799 km2

Liczba mieszkańców: 110 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat płocki to piękna kraina położona w zachodnio – północnej części Mazowsza, nad szeroko rozpostartą Wisłą. Jest jednym z największych powiatów w regionie i w kraju. W jego granicach znajduje się 15 gmin: 3 gminy miejsko-gminne (Drobin, Gąbin, Wyszogród) i 12 gmin wiejskich (Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby). Nasza struktura rozpoznawalna jest jako powiat płocki – ziemski.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Nazwa jest adekwatna do bogactwa naszej ziemi, zarówno w walory rolnicze, jak również turystyczne i przyrodniczo-kulturowe. Siedzibą samorządu powiatu jest Płock, książęcy gród nad szeroko rozpostartą Wisłą. Ważną rolę w dziedzinie upowszechniania lokalnych tradycji, a tym samym promowaniu regionu, spełniają placówki muzealne i regionalne izby pamięci, a także stowarzyszenia, szkolne koła zainteresowań, regionaliści. Dobrą formą upowszechniania wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego są tablice informacyjne, które nie tylko zachęcają turystów do zwiedzania powiatu płockiego, ale także przekazują rzetelną informację dotyczącą miejscowości czy najbliższej okolicy. Bogactwo naszego dziedzictwa kulturowego to wspaniałe świątynie z pieczołowicie utrzymanymi wnętrzami, świadczącymi o dawnej świetności i szacunku do przeszłości dziejowej Ziemi Płockiej. Warto zwiedzić nasze najstarsze obiekty sakralne: późnoromański ceglany kościółek w Rokiciu z XIII w., zabytek klasy „O”, o którym głosi legenda, że tu zostały ukryte skarby Templariuszy. Swym pięknem i oryginalnością zachwycają XVII i XVIII-wieczne drewniane kościoły w Troszynie i Dobrzykowie.

Historia, dziedzictwo i kultura: Serce Płocka i powiatu to największy w Europie przemysł petrochemiczny, którego ekonomiczny wpływ najbardziej odczuwają okalające Orlen gminy. Powiat ziemski to przede wszystkim rolnictwo. Nasze żyzne pola rodzą zdrowe zboża i warzywa, a zadbane sady dorodne owoce. Przodujemy w hodowli bydła i tuczników, szczycimy się dobrymi plonami upraw. Rokrocznie przybywa gospodarstw oferujących ekologiczne produkty. Na naszym terenie działa ponad 5 tys. podmiotów gospodarczych, głównie zajmujących się handlem i usługami. Powiat inwestuje w infrastrukturę drogową. Przebiegają tu ważne drogi krajowe Nr 60, 62 i 10. Powiat płocki może się pochwalić dobrze rozwiniętą bazą szkolną na wszystkich szczeblach edukacji. Dzięki ciągłym inwestycjom i modernizacjom obiektów szkolnych młodzież z terenów wiejskich kształci się w coraz nowocześniejszych warunkach i otrzymuje coraz bogatszą ofertę kierunków nauczania. Powiat jest organem prowadzącym dla ponadgimnazjalnych szkół w: Gąbinie, Wyszogrodzie, Staroźrebach, Goślicach i Płocku. Szczycimy się wieloma wyróżnieniami i tytułami jak: ”Mazowiecki Powiat Roku 2008”,”Mecenas Polskiej Ekologii”, „Samorząd przyjazny oświacie”, „Powiat otwarty na fundusze strukturalne”, certyfikat „Eurorenoma” – dowód uznania i prestiżu dla powiatu. Szczególną troską otaczamy tereny atrakcyjne turystycznie a takich u nas nie brakuje. Naturalnie płynące rzeki wiją się meandrami, a liczne jeziora tworzą doskonałe warunki dla miłośników żagli i sportów wodnych. Łąck zaprasza na wczasy w siodle, zawody jeździeckie oraz pokazy woltyżerki o międzynarodowej randze. Piękna Ziemia Płocka zasobna w walory krajobrazowe, przyrodnicze i gospodarcze sprzyja inwestowaniu w turystykę, bazę hotelową, gastronomię rekreację i rozrywkę. Bliskie sąsiedztwo wielkiego przemysłu petrochemicznego zachęca inwestorów gospodarczych do odwiedzenia tej przyjaznej dla mieszkańców, pięknej i gościnnej dla turystów Ziemi Płockiej.

Panorama 1 Panorama 1
Panorama 2 Panorama 2
Spływ kajakowy na Skrwie Spływ kajakowy na Skrwie
Liczba wyświetleń: 366