]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Baboszewo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Baboszewo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91, 661 10 92, 661 10 82, fax (23) 661 10 71

 
Strona www: www.gminababoszewo.pl

Powierzchnia: 162 km2

Liczba mieszkańców: 8 200

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Baboszewo położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Z uwagi na brak uciążliwego przemysłu gmina należy do regionów czystych ekologicznie - “ Zielone płuca Polski”. Teren gminy przecinają malownicze doliny rzeczne Wkry i Raciążnicy. Na skarpie rzeki Wkry w Dziektarzewie położony jest rezerwat przyrody. Przez teren Gminy Baboszewo przebiega Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Baboszewo jest typowo rolniczą gminą z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Rolniczo użytkowane jest 12336 ha, w strukturze upraw przeważają zboża. Na terenie gminy funkcjonuje około 300 podmiotów gospodarczych, w tym wiodącą jest znana również poza granicami kraju firma FABA SA specjalizująca się w produkcji narzędzi do obróbki drewna. Z uwagi na znaczny obszar użytków zielonych dominującym elementem produkcji zwierzęcej jest chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. Do priorytetów władz samorządowych należy między innymi rozwój infrastruktury drogowej. Gmina Baboszewo już od wielu lat inwestuje w sieć dróg lokalnych. Obecnie do każdej miejscowości i przez każde sołectwo można przejechać drogami asfaltowymi. W miejscach dużego natężenia ruchu budowane są ciągi pieszo-rowerowe, wyznaczane są miejsca przejść dla pieszych, modernizowane jest oświetlenie uliczne. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość korzystania z wodociągu i sieci telefonicznej. Mieszkańcy 10 sołectw korzystają z gazu ziemnego. Miejscowość Baboszewo i Brzeście Nowe wyposażona jest w sieć kanalizacyjną. Poza rozwojem infrastruktury Gmina Baboszewo inwestuje w rozwój szkolnictwa oraz zwiększanie zaplecza sportowego. Największy kompleks szkolny znajduje się w Baboszewie, w jego skład wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa z Ośrodkiem Integracji i Rehabilitacji Niepełnosprawnych, Gimnazjum. Drugim co do wielkości jest Zespół Szkół w Polesiu, poza tym na terenie gminy funkcjonują jeszcze Szkoły Podstawowe w Mystkowie i Sarbiewie. Szkoły dysponują nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi salami, przy każdej znajdują się boiska zewnętrzne o sztucznej nawierzchni. Największym obiektem sportowym jest Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie wraz z boiskiem zewnętrznym o sztucznej nawierzchni oraz kompleks sportowy „Moje Boisko Orlik 2012”. Hala dysponuje w pełni wyposażoną siłownią, stołami do tenisa, bilarda, boiskiem do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki. koszykówki.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Na terenie Gminy Baboszewo znajduje się kilka ciekawych obiektów zabytkowych. Do najważniejszych należy zaliczyć trzy kościoły – w Baboszewie, Dziektarzewie oraz Sarbiewie. Kościół w Baboszewie jest to neogotycki kościół z cegły i granitu, którego historia sięga prawdopodobnie pierwszej połowy XIII w. W obecnej postaci został wybudowany na początku XIX w. według projektu Stefana Szyllera. Parafia pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie prawdopodobnie została erygowana w XIV wieku. Obecny kościół zbudowany jest w stylu późnogotyckim i pochodzi z II połowy XV w., obok kościoła znajduje się XIX wieczna dzwonnica, a na ścianie świątyni zegar słoneczny. Kościół w Sarbiewie jest przykładem budownictwa drewnianego z okresu późnego średniowiecza. Świątynia pochodzi prawdopodobnie z XV w. Na terenie gminy znajdują się dwa zabytkowe dwory- w Mystkowie i Dłużniewie. Dwór w Mystkowie – wybudowany w połowie lat 20-tych na polecenie Władysława Staniszewskiego. W trakcie II Wojny Światowej mieściła się w nim żandarmeria niemiecka i areszt. Obecnie dwór został odrestaurowany przez właściciela prywatnego. Dwór w Dłużniewie wzniesiony został pod koniec XIX w. dla rodziny Radzymińskich. Dwór zbudowany jest w stylu neorenesansu. Obecnie dwór jest własnością prywatną i mieści się w nim restauracja „Gospoda na Mazowszu”. Godne uwagi jest również miejsce pochowania żołnierzy Powstania Styczniowego znajdujące się w Dziektarzewie. Z terenu gminy Baboszewo wywodzi się jeden z największych poetów europejskich epoki baroku zwany Chrześcijańskim Horacym z Mazowsza – ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski. Poeta urodził się 1595 roku w Sarbiewie. Co roku w Gminie Baboszewo organizowanych jest wiele ciekawych imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Do najciekawszych należą Międzynarodowe dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”, międzynarodowy wyścig kolarski o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego, festyn "Powitanie Lata".

Panorama Baboszewa Panorama Baboszewa
Liczba wyświetleń: 338