]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Przysucha

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Przysucha

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy i Miasta Przysucha, pl. Kolberga 11, 26-400 Przysucha

tel. (48) 675 22 19, fax (48) 675 21 06

e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl

Strony www: www.gminaprzysucha.pl, www.bip.gminaprzysucha.pl

Powierzchnia:180 km2

Liczba mieszkańców: 12 701

Położenie geograficzno – przyrodnicze:
Gmina i Miasto Przysucha położona jest w południowo – zachodniej części województwa mazowieckiego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Preferowane kierunki rozwoju gminy to: przetwórstwo rolno – spożywcze w największym zakładzie „HORTEX HOLDING S. A. Oddział Przysucha ” przemysł ceramiczny z zakładami: - „Zakłady Płytek Ceramicznych "Przysucha" S.A.” - „Monier Braas Sp. z o. o. rolnictwo drobny przemysł i usługi dla ludności turystyka Południowa część gminy charakteryzuje się niską jakością gleb, dużą powierzchnią lasów - ponad 80% pow. (w całej gminie 53%), piękną doliną Radomki i zalewem w Toporni, północna część gminy to dobra jakość gleb, duża ilość gospodarstw specjalizujących się w produkcji warzyw i owoców.

Historia, dziedzictwo i kultura: Po raz pierwszy osada wymieniona została w źródłach w 1415 r. (Przesucha), w roku 1490 była własnością Pawła z Męciny. W drugiej połowie XVII w. należała najpierw do Strzębosza, a później do Antoniego Czermińskiego z Czermna herbu Jelita, założyciela miasta. Od Czermińskich drogą małżeństwa przeszła Przysucha do Dembińskich, pozostając w rodzie ponad 200 lat, od 1727 do 1945 r. Do 11 grudnia 1710 r. Przysucha była wsią, w tym dniu, na mocy przywileju wydanego przez Augusta II Mocnego, potwierdzono lokalizację rzemieślników niemieckich i zezwolono na odbywanie targów w soboty i niedziele oraz dano zgodę na zakładanie cechów. Tak powstałą niemiecka część miasteczka. W 1723 r. nieopodal niemieckiej części powstało handlowe miasteczko żydowskie, a w 1745 r. zostało założone katolickie miasteczko polskie. Dlatego każdy, kto po raz pierwszy odwiedza Przysuchę, jest zaskoczony niecodziennym układem urbanistycznym; są tutaj bowiem trzy odrębne rynki. Dzielnica niemiecka objęła dawny Czermin, powstały tam kościół protestancki, szkółka i cmentarz. Z biegiem czasu ludność ta spolonizowała się. Mieszkańcy wyznania mojżeszowego zajmowali tereny na północny – zachód od dzielnicy niemieckiej (obecnie ulice krakowska i Wiejska). W drugiej połowie XVIII w. powstała tam istniejąca do dziś synagoga, łaźnia, szkoła wyznaniowa i domy modlitw. W 1810 r. Przysuchę zamieszkiwało 1150 Żydów, 498 katolików i 107 protestantów. Po powstaniu styczniowym 1869 r. Przysucha utraciła prawa miejskie w związku z zaangażowaniem miejscowej ludności w działania zbrojne prowadzone w okolicznych lasach. W drugiej połowie XIX w. w dzielnicy polskiej (Urszulin), będącej niegdyś własnością Urszuli Dembińskiej, przy placu Konstytucji 3 Maja powstał kościół rzymsko – katolicki pod wezwaniem św. Jana Nepomucena i Ignacego Loyoli – wzniesiony w latach 1780 – 1786 w stylu klasycystycznym, dwuwieżowy, z fasadą posiadającą balkon. Przy drodze do Skrzyńska w zabytkowym parku znajduje się XIX –

Urząd Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Liczba wyświetleń: 311