]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Siedlce

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Siedlce

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

tel. (25) 632 77 31, fax (25) 632 36 30

e-mail: gmina@gminasiedlce.pl

Strona www: www.gminasiedlce.pl

Powierzchnia: 14 154 ha

Liczba mieszkańców: 17 200

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Siedlce to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim. Gmina Siedlce leży na Wysoczyźnie Siedleckiej na obszarze Niziny Południowo podlaskiej w powiecie siedleckim, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Obejmuje teren wokół granic administracyjnych miasta Siedlce. Gmina otacza miasto Siedlce stanowiące powiat grodzki.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gospodarka Zauważalny w ostatnich latach proces marginalizacji rolnictwa jako źródło dochodów rodzin wiejskich, wymusił poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu i zatrudnienia.Mieszkańcy Gminy Siedlce podejmują prowadzenie działalności gospodarczej. Na terenie gminy zarejestrowanych jest około 1000 podmiotów gospodarczych. Dominuje handel detaliczny, budownictwo, transport lądowy i różnego rodzaju usługi.Wieksze skupiska prowadzenia działalności gospodarczej wystepują w miejscowościach położonych przy głównych ciągach drogowych.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Im bliżej współczesności, tym częściej dzieje terenów obecnej gminy Siedlce będziemy poznawali nie za pośrednictwem znalezisk archeologicznych, a dzięki świadectwom pisanym. Jeśli zaś chodzi o takie źródła, to najstarszą miejscowością należącą do dzisiejszej gminy Siedlce okazuje się Pruszyn. Ta parafialna wieś była niegdyś najważniejszym ośrodkiem w promieniu kilkunastu kilometrów. Powstała prawdopodobnie pod koniec XIV wieku, a jej założycielem był (też prawdopodobnie) niejaki Jacussio Prusin, czyli z polska rycerz Jakusz Pruszyn, a od jego przydomka nazwano lokowaną na prawie niemieckim wieś. Jakusz, który pieczętował się herbem Rawicz, przybrał z czasem nazwisko Pruszyński, zgodnie ze zwyczajem przybierania nazwiska od rodowej miejscowości. Potomek Jakusza, Jan Pruszyński ufundował w 1430 roku parafię w Pruszynie, wcześniej bowiem jego gniazdo rodowe należało do parafii zbuczyńskiej, jednej z najstarszych w regionie. Formalnie parafię w Pruszynie erygowano dopiero w 1471 roku, ale z dokumentu fundacyjnego pochodzącego z 1430 roku dowiadujemy się m.in., że na zachód i na południe od Pruszyna położony był las o nazwie Siedliska. Dogodna przeprawa istniała gdzieś w okolicach Chodowa, być może właśnie tam, gdzie obecnie jest most i skrzyżowanie szosy sokołowskiej z węgrowską. Na przełomie XV i XVI wieku mieszkańcy terenów tworzących obecnie gminę Siedlce żyli w cieniu rywalizacji 2 szlacheckich rodówwładających sąsiednimi dobrami ziemskimi, czyli pruszyńskimi i siedleckimi. Z rywalizacji zwycięsko wyszły te ostatnie. Iganie to miejscowość w gminie Siedlce, która w wyjątkowy sposób zapisała się nie tylko w historii Polski, ale również w dziejach światowej sztuki wojennej. Bitwa pod Iganiami, stoczona 10 kwietnia 1831 roku była bowiem nie tylko najwspanialszym polskim zwycięstwem podczas powstania listopadowego. Była też przykładem manewrów, które do dzisiaj analizowane są w akademiach wojskowych także poza granicami naszego kraju.

Liczba wyświetleń: 265