]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Radzymin

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Radzymin

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

tel. (22) 786 62 92, 786 62 93, fax (22) 786 51 95

e-mail: umig@radzymin.pl

Strona www: www.radzymin.pl

Powierzchnia: 12 992 ha

Liczba mieszkańców: ponad 23 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Radzymin położona jest na Nizinie Mazowieckiej, w północno - zachodniej części powiatu wołomińskiego, w środkowej części województwa mazowieckiego, na kierunku północno- wschodnim od Warszawy. Przeważająca część gminy leży w północno- zachodniej części Równiny Wołomińskiej, obszar północny znajduje się w Dolinie Dolnego Bugu, a zachodnia część stanowi fragment Kotliny Warszawskiej.. Znaczna część gminy Radzymin znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu istnieją bardzo duże możliwości społeczno - gospodarczego rozwoju gminy, którego strategicznym celem jest odwrócenie długoletnich negatywnych tendencji z przeszłości oraz wejście na ścieżkę wzrostu pozwalającą na odrobienie opóźnień i zaniedbań. Gmina ma charakter miejsko – wiejski. Obejmuje swymi granicami 23 wsie (26 sołectw) i miasto Radzymin - prężny ośrodek administracyjny, gospodarczy, edukacyjny i kulturalny. Podstawowym atutem Radzymina jest lokalizacja w obrębie wpływów aglomeracji warszawskiej, na terenach dobrze skomunikowanych ze stolicą oraz znakomite warunki geograficzne. Radzymin leży 20 km od Warszawy, przy drodze krajowej nr 8 Warszawa - Białystok, która jest częścią międzynarodowej trasy Via Baltica, łączącej państwa nadbałtyckie z Europą środkową i zachodnią. Istotne znaczenie mają również dobre połączenia komunikacyjne z sąsiednimi miastami: Wyszkowem, Wołominem, Tłuszczem, Legionowem. Współczesny Radzymin to nowoczesna gmina o charakterze osadniczym i rekreacyjnym, dysponująca dużym potencjałem gospodarczym, z silną sferą różnorodnych usług, przyjazna dla sektora różnego typu firm, sukcesywnie podnosząca poziom życia swoich mieszkańców. Na mapie gospodarczej dominują firmy średnie i małe, skupione głównie w branżach; usługowo – handlowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego. Dowodem stałego i sukcesywnego rozwoju są znane i renomowane firmy, takie jak: Coca – Cola HBC Polska, Mennica Polska – Metale Szlachetne, Soraya S.A, Prof.- Met -Kol Metale Kolorowe, Provitus, BTB Produkty Betonowe, Scania Polska S.A., Ciałbud. Atrakcyjne po względem krajobrazowym tereny, bezpośrednie sąsiedztwo Zalewu Zegrzyńskiego, ujście rzek Bugu i Rządzy do Narwi, obszary chronione i duże kompleksy leśne - stwarzają możliwość szybkiej ucieczki od cywilizacji wielkomiejskiego zgiełku i aktywnego, różnorodnego wypoczynku w środowisku naturalnym.

Historia, dziedzictwo i kultura: Radzymin - Miasto „Cudu nad Wisłą” Ziemia Radzymińska słynie ze swej niezwykłej historii określającej jej tożsamość. Radzymin - to jedno z najstarszych miast na Mazowszu, rezydencjonalne miasto książęce, któremu prawa miejskie nadano w 1475 r. Najcenniejszymi świadkami barwnej historii tych ziem są zabytki architektoniczne z przełomu XVIII i XIX wieku, a w szczególności miejsca upamiętniające wieloletnią walkę Polaków o niepodległość. W świadomości Rodaków Radzymin utożsamiany jest z miejscami pamięci narodowej związanymi z wojną polsko – bolszewicką 1920 roku. Losy Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą” rozstrzygnęły się w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku w Radzyminie i na jego przedpolach. Zwycięstwo polskich żołnierzy zyskało rangę „osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata”. Cmentarz Żołnierzy Poległych 1920 r. jako historyczna polska nekropolia jest szczególnym miejscem pamięci narodowej. Najnowsza historia wniosła też niezwykle ważny element: 13 czerwca 1999 r. wizytę na Cmentarzu złożył Papież Jan Paweł II, uświęcając tym heroizm Radzymina w 1920 r. i ofiarę żołnierza polskiego. Aktualna ewidencja zabytkowych budowli Radzymina zawiera wiele architektonicznych osobliwości. Należą do nich między innymi: klasycystyczny Kościół Przemienienia Pańskiego, klasycystyczny dawny szpital z 1843 r.; kapliczka na Zjawieniu w stylu zakopiańskim; Cmentarz Żołnierzy Polskich z l. 1920 i 1939-1944 oraz Kaplica cmentarna – Pomnik z pamiątkowymi tablicami i urnami z ziemią z Katynia oraz z cmentarzy żołnierzy polskich 1920 r. w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku.

Radzymin z lotu Radzymin z lotu
Liczba wyświetleń: 395