]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Rząśnik

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Rząśnik

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

tel. (29) 679 21 00, fax (29) 679 20 99

e-mail: rzasnik@bazagmin.pl

Strona www: www.rzasnik.pl

Powierzchnia: 167 km2

Liczba mieszkańców: 6 946

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Rząśnik leży w centralnej części województwa mazowieckiego w kierunku północno - wschodnim od Warszawy oraz w północnej części subregionu fizyczno - geograficznego pod nazwą Niziny Środkowopolskiej. Analizując układ geograficzny leży ona na pograniczu Doliny Dolnej Narwi i Międzyrzecza Łomżyńskiego, w obrębie Puszczy Białej. Pod względem położenia geograficznego Gmina Rząśnik leży ok. 72 km od Warszawy i ok. 30 km od Wyszkowa.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje:  Na obszarze gminy Rząśnik brak jest ośrodków przemysłowych. Gospodarka gminy opiera się na rolnictwie indywidualnym. Możliwości intensyfikacji produkcji roślinnej i zwierzęcej w gminie są ograniczone warunkami naturalnymi i infrastrukturą techniczną. 1.138 gospodarstw indywidualnych włada łącznie 8.820 ha gruntów W strukturze agrarnej dominują gospodarstwa od 5 do 15 ha. Do tych 72% gospodarstw należy ponad połowa gruntów w gminie, ale 71% użytków rolnych. Gospodarstwa o powierzchni 15 ha i więcej posiadają wprawdzie 24% obszaru gospodarstw ogółem, ale tylko 8% użytków rolnych. Z 1.064 zarejestrowanych gospodarstw, 918 (92%) zajmuje się wyłącznie gospodarką rolną, a 84 gospodarstwa bądź łączą gospodarkę rolną z działalnością pozarolniczą, bądź koncentrują się na aktywności pozarolniczej (15). Pozarolnicze kierunki aktywności ekonomicznej to handel (16 gospodarstw), przetwórstwo przemysłowe (12), budownictwo (6), transport i magazynowanie (12). Ani jedno gospodarstwo nie zajmuje się agroturystyką. Gospodarka rolna jest niskotowarowa. Gospodarstwa trudnią się po trosze wszystkimi rodzajami produkcji. Wszystkie prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą. Grunty orne to niespełna 1/3 użytków rolnych w Gminie. Najkorzystniejsze warunki glebowe występują w okolicach Rząśnika, gdzie występują gleby klasy III; i nieco gorsze gleby klasy IV a i IV b. w produkcji roślinnej przeważają zboża (68% zasiewów to żyto) i ziemniak. Pszenica, oleiste i pastewne odgrywają mniejszą rolę. Uprawy ogrodnicze i sadownicze odgrywają znikomą rolę – grunty pod sadami nie sięgają nawet 1% ogółu ziemi rolniczej Istotnym walorem naturalnym zarówno Nadleśnictwa Wyszków, jak i Gminy Rząśnik jest bagno Pulwy, które już w 1939 roku osiągało powierzchnię 3.600 ha. Jednak w wyniku przeprowadzonych prac melioracyjnych wspomniany teren osuszono i obecnie znajdują się tam rozległe łąki o charakterze użytkowym oraz liczne oczka wodne, mokradła, bagienka, odcięte zakola rzeczne oraz bagna śródleśne.

Historia, dziedzictwo i kultura:  Gmina Rząśnik – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. W latach 1973-75 gmina należała do powiatu wyszkowskiego województwa warszawskiego, W latach 1975-1998 do województwa ostrołęckiego, a od 1999 ponownie do powiatu wyszkowskiego (województwa mazowieckiego). Gmina posiada doskonałe walory turystyczne do których zaliczyć możemy również zabytki architektoniczne takie jak: 1. Kościół drewniany z 1926r. we wsi Porządzie, Dom Rekolekcyjny „Dolina Miłości Bożej” . 2. Tuż przy kościele we wsi Porządzie znajduje się pomnik ks. Jana Trzaskomy, a także hm. ppor. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i kilku mieszkańców Sieczych, którzy pomagali w zdobyciu posterunku niemieckiej straży granicznej w ramach akcji „Taśma Wschodnia”, Antoniego Pakieły z synem Stanisławem, Aleksandra Pakieły oraz Piotra Ślubowskiego. Ks. Jan Trzaskoma był kapelanem Wojska Polskiego, organizatorem i pierwszym proboszczem parafii Porządzie. Zamordowano go 20 marca 1943 r. w obozie koncentracyjnym Dachau. Tadeusz Zawadzki „Zośka” to komendant warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Poległ 20 sierpnia 1943r. w akcji rozbicia niemieckiej strażnicy granicznej w Sieczychach. 3. Drewniany kościół z 1890r. we wsi Nowy Lubiel, a w nim zabytki zachowane z poprzednich kościołów: chrzcielnica, rokokowy prospekt organowy oraz kilka obrazów świętych. Pierwsze dwa kościoły spłonęły. Pierwotna świątynia powstała ok. 1547r. i służyła wiernym przez 228 lat. Wzniesiono ją na wysokim brzegu Narwi, naprzeciwko kępy rzecznej. Obawiano się, że runie na skutek podmywania brzegu. Nie runął, ale spłonął w 1775r. Dwa lata później zbudowano drugi kościół. Obecny budynek niemal całkowicie już odnowiono, pozostawiając jednak starodawne elementy. 4. Cmentarz we wsi Nowy Lubiel powstały w XIX wieku. Znajduje się tam grób żołnierzy AK oraz lotnika, który podczas II wojny światowej został został zestrzelony w Drozdowie.

Gminne Centrum Kultury Gminne Centrum Kultury
Liczba wyświetleń: 401