]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Siedlce

Nazwa jednostki: Miasto Siedlce

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce,

tel. (25) 643 07 00, fax (25) 644 67 49

e-mail: boi@um.siedlce.pl

Strona www: www.siedlce.pl

Powierzchnia: 31,86 km2

Liczba mieszkańców: 77 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Siedlce położone są na Wysoczyźnie Siedleckiej, która geograficznie jest częścią Niziny Południowopodlaskiej; między rzekami Muchawką i Helenką. Leżą we wschodniej części województwa mazowieckiego na międzynarodowym szlaku biegnącym niemal przez całą Europę z Lizbony przez Paryż, Berlin do Moskwy. Wiodąca przez nie międzynarodowa linia kolejowa łączy wschód i zachód Europy. Siedlce znajdują się w strefie klimatu przejściowego z przeważającymi wpływami klimatu kontynentalnego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Siedlce przed 1989, były ważnym ośrodkiem rozwoju przemysłu ciężkiego. Po zmianie systemu w latach 90-tych, został położony nacisk na rozwój gałęzi przemysłu lekkiego, głównie rolno - spożywczego. Obecnie jest to ośrodek przemysłu przetwórczego, głównie spożywczego, maszynowego, mechanicznego i środków transportu. Produkowane są tu lekkie konstrukcje stalowe, narzędzia skrawające, części samochodowe, konstruowane i produkowane są sprężyny techniczne oraz wyroby gięte z drutu. Branżę rolno-spożywczą reprezentują firmy zajmujące się m.in.: przetwórstwem mleka, produkcją alkoholi, czy produkcją wyrobów z drobiu. Do największych zaliczają się: Polimex-Mostostal S.A., Fabryka Narzędzi Skrawających "Fenes", PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn. W branży spożywczej dominującą pozycję zajmują Drosed S.A., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Polmos S.A. Znaczącą zachętą inwestycyjną jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w utworzonej w Siedlcach podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne. Widocznym przykładem zainteresowania inwestorów miastem są inwestycje takich firm jak Stadler Rail AG ze Szwajcarii produkującej nowoczesne pojazdy szynowe czy Valmont Industries z USA produkującej słupy oświetleniowe. Nowoczesne centrum telemarketingowe uruchomiła w Siedlcach spółka Teleperformance Polska.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez miasto w ostatnich lat to: modernizacja budynku „Sojusz”, Miejskiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury i Sztuki, Miejskiej Biblioteki Publicznej,  budowa: sieci szerokopasmowej, wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce, hali sportowej przy ZSz Nr 2, remont i przebudowa wielu ulic, termomodernizacja szkół, przedszkoli.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Siedlce to miasto z 460 letnią tradycją. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1448 r. Na ukształtowanie przestrzenne dzisiejszych Siedlec miały najważniejszy wpływ cztery czynniki: powstanie wsi Siedlce, lokacja miasta na prawie magdeburskim w 1547 r. przez króla Zygmunta I, założenie rezydencji magnackiej i włączenie okolicznych wsi lub ich części w granice administracyjne miasta. Po II wojnie światowej Siedlce były miastem powiatowym w woj. lubelskim a następnie warszawskim. W 1975 r. zostały stolicą woj. siedleckiego. Od 1999 r. są miastem na prawach powiatu. Dla mieszkańców subregionu Siedlce stały się istotnym ośrodkiem kulturalnym, z aktywnie działającymi placówkami kulturalnymi tj. Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego. Scena Teatralna Miasta Siedlce, NoveKino Siedlce, Biblioteki, Kluby kultury. W mieście działa też wiele grup artystycznych min. formacje taneczne: LUZ i Caro Dance oraz Chór Miasta Siedlce i Teatr ES . Organizowane są tutaj imprezy o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Szczególne uznanie zdobyły: Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz Standards Festival, Międzynarodowy Festiwal Pieśni, Tańca i Folkloru, Dni Siedlec, Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, Hosanna Festiwal, Ogólnopolski Konkurs Poetycki Człowiek, Dobro, Piękno oraz Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej Kamień Wiary. Na środowisko kulturowe miasta składają się również dobra materialne o charakterze zabytkowym. W Siedlcach znajdują się 83 obiekty zabytkowe.

Urząd Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce
Liczba wyświetleń: 671