]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Górzno

Nazwa jednostki: Gmina wiejska Górzno

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Górznie, Górzno 131, 08-404 Górzno

tel. (25) 681 22 54, fax (25) 681 22 57

e-mail: gmina@gorzno.ugm.pl

Strona www: www.gorzno.ugm.pl

Powierzchnia: 9 124 ha

Liczba mieszkańców: 6 352

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Górzno znajduje się w centralnej części powiatu garwolińskiego. W skład Gminy wchodzi 16 sołectw: Chęciny, Gąsów, Goździk, Górzno, Górzno Kolonia, Józefów, Kobyla Wola, Łąki, Mierżączka, Piaski, Potaszniki, Reducin, Samorządki, Samorządki Kolonia, Unin i Wólka Ostrożeńska. Położenie Gminy uważa się za korzystne, ze względu na bliskie sąsiedztwo ośrodka powiatowego i dobry dojazd do Warszawy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Górzno należy do obszarów typowo rolniczych i nieskażonych ekologicznie. Ze względu na swoje położenie, a także dzięki dobrej infrastrukturze technicznej Gmina Górzno stanowi atrakcyjne miejsce dla lokalizacji firm i zakładów. Uchwalony jest aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje powstanie nieuciążliwego przemysłu, usług oraz rozwój osiedli rekreacyjno-letniskowych. Gmina jest w 100 % zwodociągowana, większość gminy jest uzbrojona w sieć gazową, łączność telefoniczną. We wsi Górzno Kolonia znajduje się oczyszczalnia ścieków, która swoim zasięgiem obejmuje Górzno, Górzno Kolonię oraz Piaski, natomiast we wsiach o zabudowie rozproszonej funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Urząd Gminy udziela pomocy w załatwianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także wspiera producentów w pozyskiwaniu środków finansowych na ich działalność. Ważną rolę w rozwoju Gminy Górzno stanowią liczne inwestycje. Najważniejszą z nich jest zakończona w 2011 roku budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Unin i Goździk. Ponadto od 2005 roku Gmina realizuje inwestycję w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy działa już 270 przydomowych oczyszczalni ścieków, w roku bieżącym przybędzie kolejnych 103 szt. Oprócz dbania o ochronę środowiska, gmina inwestuje również w poprawę stanu dróg. Co roku wykonuje się nawierzchnie bitumiczne na wielu odcinkach dróg gminnych. Ważną dla mieszkańców inwestycją była rozbudowa budynku oraz remont istniejących pomieszczeń SP ZOZ w Górznie, mająca na celu dostosowanie go do nowych wymagań. Prowadzi się także modernizację obiektów użyteczności publicznej tj. dokonano rozbudowy, remontu i adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w Kobylej Woli, Wólce Ostrożeńskiej, Górznie, Samorządkach oraz Chęcinach.

Historia, dziedzictwo i kultura: Nazwa Górzno pochodzi od słowa „górny”, gdyż miejscowość położona jest właśnie na pięciu pagórkach. Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XIV wieku. Już z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu Górzna. W XV wieku powstały kolejne wsie: Unin, Goździk i Kobyla Wola. W 1864 roku utworzono gminę wiejską Górzno, która w tym czasie obejmowała dużo większy obszar niż obecnie. W 1867 roku powstał powiat garwoliński, a w jego składzie gmina Górzno. Według spisu powszechnego z 1921 roku gmina obejmowała ponad 100 wsi, kolonii, osad i folwarków. Było 1 809 budynków mieszkalnych i 12 444 mieszkańców. W gminie działała odlewnia żelaza, było też wiele zakładów mleczarskich. W 1938 roku w ramach reorganizacji podziału administracyjnego kraju powiat garwoliński włączono do województwa warszawskiego. Taki stan trwał do końca istnienia II Rzeczypospolitej. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest kilka cennych zabytków architektury. Najciekawszym jest najstarszy na Mazowszu drewniany spichlerz z początku XVIII w. Jest on pięknym przykładem kunsztu budowlanego z tego okresu. Znajduje się tam również dworek z końca XVII wieku, należący w przeszłości do rodzin Paliszewskich i Wilkońskich. Prowadzi do niego blisko kilometrowa Aleja Kasztanowa, gdzie możemy podziwiać wiekowy dąb szypułkowy „Dziadek” o niespotykanym obwodzie - 580 cm. Zwiedzając Górzno należy zwrócić uwagę także na kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1787 r. prezentujący styl ubogiego baroku. W świątyni znajdują się dwie chrzcielnice z piaskowca z XVI i XVII w. oraz barokowe ołtarze.

Urząd Gminy Górzno Urząd Gminy Górzno
Liczba wyświetleń: 369