]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Mińsk Mazowiecki

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 53 00, fax (25) 758 40 25

e-mail: boi@umminskmaz.pl

Strona www: www.minsk-maz.pl

Powierzchnia: 1 318 ha

Liczba mieszkańców: 39 468

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Mińsk Mazowiecki położony jest na Nizinie Mazowieckiej, 39 km na wschód od Warszawy, przy trasie międzynarodowej /E-30/ Warszawa - Moskwa . Przebiegają tutaj międzynarodowe magistrale: kolejowa Berlin-Warszawa-Moskwa, a także towarowa linia kolejowa Warszawa-Białystok-Wilno. Przy granicy zachodniej miasta biegnie droga krajowa nr 50. Przez miasto przepływa rzeka Srebrna - dopływ rzeki Mieni.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W Mińsku znajduje się wiele firm świadczących usługi dla biznesu, jak np. firmy księgowo - rachunkowe, kancelarie prawne, notarialne, powstaje coraz więcej oddziałów i agencji bankowych, kredytowych oraz firm zajmujących się doradztwem finansowym. Rozkwit przeżywa też budownictwo i sfera usług związanych z tą branżą. Od lat trwa hossa na rynku nieruchomości. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz deweloperzy sprzedają mieszkania na nowopowstających w mieście oraz na jego obrzeżach osiedlach bloków i domów jednorodzinnych. W wyniku przeprowadzonych inwestycji miasto wzbogaciło się o nowy budynek biblioteki miejskiej, zespół sportowo-rekreacyjnego Aquaparku z lodowiskiem, oddano do użytku nowe boiska sportowe typu „Orlik”. Wykonano także modernizację wielu ulic zapewniając poprawę układu komunikacyjnego, wybudowano kilka hal sportowych i przebudowano część szkół. Mieszkańcy miasta i gminy Mińsk Mazowiecki podróżujący koleją, dzięki współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, mogą korzystać z parkingu wybudowanego w systemie „Parkuj i Jedź”. Od strony zachodniej miasta przebiega obwodnica dla ruchu tranzytowego, a od strony północnej obwodnica, stanowiąca część autostrady A-2 wschód-zachód. Miasto posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie miasta od 2012 roku funkcjonuje również Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Władze miasta od początku powstania Samorządu otwarte są na kontakty zagraniczne. W związku z tym, że współpraca zagraniczna trwa wiele lat, nie sposób wymienić wszystkie ważniejsze wydarzenia z nią związane. Nasze miasto ma podpisane umowy bliźniaczego partnerstwa z miastem Saint Egreve we Francji, Telsiai na Litwie, Krnov w Czechach, Pefki w Grecji, Lacey w Stanach Zjednoczonych, z miastem Orsza na Białorusi oraz porozumienie o przyjaźni z miastem Karben w Niemczech. Utrzymuje również bliskie kontakty z miastem Cori we Włoszech i Łuchawica w Rosji, Ramonville we Francji.

Historia, dziedzictwo i kultura: Mińsk Mazowiecki jest jednym z najstarszych miast we wschodnim Mazowszu. Jako osada targowa, istniejąca od XIV w., zwana była Mieńskiem czy Menskiem lub Mińskiem. Nazwa zapewne pochodzi od pobliskiej rzeki Mieni, w dorzeczu której koncentrowała się kolonizacja tych terenów - wchodzących w skład ziemi czerskiej księstwa mazowieckiego. Na początku następnego wieku zmienia się status osady, staje się ona miastem. Przywilej lokacji został nadany przez księcia mazowieckiego Janusza I w dniu 29 V 1421 r. Zezwalał on rycerzowi Janowi z Gościeńczyc (Januszowi z Gościańczyc) herbu Prus 3-ci, właścicielowi osady Mińsk, na założenie gminy miejskiej na prawie chełmińskim. We wschodnim Mazowszu była to jedna z pierwszych lokacji prywatnego miasta. W Mińsku Mazowieckim znajdują się obiekty murowane i obiekty o drewnianej architekturze, które - przez zachowanie dawnych stylów budownictwa - stanowią dziś zabytki lub znajdują się w tzw. zainteresowaniu konserwatorskim wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są to przede wszystkim domy mieszkalne lub obiekty sakralne. Charakter zabytkowy posiada również część miasta, a raczej zachowany do dziś układ przestrzenny.

Liczba wyświetleń: 264