]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Pomiechówek

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Pomiechówek

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

tel. (22) 765 27 24, fax (22) 765 27 10

e-mail: urzad@pomiechowek.pl

Strona www: www.pomiechowek.pl

Powierzchnia: 102,31 km2

Liczba mieszkańców: 8 714

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Położenie administracyjne: Gmina Pomiechówek położona jest w północnej części województwa mazowieckiego. Sąsiaduje z gminami: Serock -od wschodu, Wieliszew- od południa, Zakroczym- od zachodu, Nasielsk- od strony północnej oraz Nowy Dwór Mazowiecki- od strony południowo-zachodniej, w którego granicach znajduje się również Modlin, z rozległym terenem lotniska.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Pod względem dostępności komunikacyjnej gmina Pomiechówek jest bardzo korzystnie położona. Przez jej środek przebiegają tory linii kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem i Olsztynem, na których równocześnie prowadzony jest podmiejski ruch pasażerski do Nasielska. Kilka kilometrów od zachodnich granic gminy prowadzi jedna z podstawowych dróg szybkiego ruchu samochodowego w Polsce, trasa nr 7 Warszawa – Gdańsk. Biegnąca przez centrum Pomiechówka droga krajowa nr 62 posiada znaczenie ponadregionalne, umożliwiając połączenie z Płockiem przez Zakroczym i Wyszogród z jednej, a z Pułtuskiem i Myszkowem przez Serock z drugiej strony. Jednocześnie droga ta zapewnia podstawową komunikację gminy przez most na Narwi z Nowym Dworem Mazowieckim, łącząc się z Modliłem z drogą nr 630, prowadzącą dalej przez Jabłonne do Warszawy. Obrzeżami gminy prowadzi droga nr 621 z Legionowa przez zaporę i wieś Dębe (skrzyżowanie z drogą nr 62) do Nasielska, do którego można też dojechać bezpośrednio z centrum Pomiechówka.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Najstarszą częścią gminy Pomiechówek jest wieś Pomiechowo, która w 1161 r. (jako Pomnychowo) została przez księcia Bolesława Kędzierzawego nadana na własność klasztorowi kanoników regularnych w Czerwińsku. Potwierdzeniem statusu Pomiechowa jako wsi należącej do dóbr kościelnych jest akt legata papieskiego Opizona z 1254 r. Od XIV w. wieś wróciła w posiadanie książąt mazowieckich. Jej dostatni byt i rozwój w średniowieczu zapewniało dogodne położenie - na szlakach handlowych do Serocka i do Nasielska. W 1410 r. Pomiechówek był miejscem przemarszu wojsk litewsko-ruskich do głównego miejsca koncentracji z wojskami polskimi Władysława Jagiełły na polach pod Czerwińskiem. Parafia w Pomiechowie istnieje od początku dziejów tej wsi. W 1513 r. papież Leon X przyłączył probostwo w Pomiechowie do opactwa w Czerwińsku. Pierwotnie kościół nosił wezwanie św. Piotra i Pawła. W XVII w. drewnianą świątynię rozbudowano. Murowaną kaplicę pod wezwaniem Różańca Św. ufundował ks. Jakub Szczypiorski, właściciel pobliskiego Szczypiorna. W latach 40-tych XVII wieku wzniesiono murowany kościół, który konsekrował w 1649 r. biskup płocki Wojciech Tolibowski. Nowy kościół otrzymał za patronkę św. Annę. W czasie potopu szwedzkiego wojska szwedzkie w 1655 r. pokonały polskie pospolite ruszenie w bitwie na polach między Modlinem a Stanisławowem. Rok później założyły w pobliskim Modlinie obóz warowny, otoczony ziemnymi umocnieniami (tzw. Bukskansen), w którym przebywał król Karol X Gustaw. Pół wieku później okolice Pomiechówka ponownie stały się areną walk, w których brały udział wojska szwedzkie – tym razem króla Karola XII. W 1806 r. do Pomiechówka dotarł cesarz Napoleon Bonaparte. Wojska francuskie stoczyły z Rosjanami zwycięską bitwę pod Czarnowem, która rozegrała się w nocy 23/24 grudnia 1806 r. Sam Napoleon obserwował działania bitewne stojąc na dachu jednej z chałup. W tym też roku doszło w Pomiechowie do wielkiego pożaru, w którym spłonęła cała wieś oraz kościół.

Liczba wyświetleń: 312