]]>

Szukaj w:

Zgłoś problem

Uprzejmie informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. (22) 5979-663, e-mail: iod@mazovia.pl
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na portalu Wrota Mazowsza w sekcji Ochrona danych osobowych, oraz w sekretariacie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie.
Liczba wyświetleń: 12091