]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Płock

Nazwa jednostki: Miasto na prawach powiatu Płock

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock

tel. (24) 367 14 00, fax (24) 367 14 02

e-mail: info@plock.eu

Strona www: www.plock.eu

Powierzchnia: 88,05 km2

Liczba mieszkańców: 127 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Płock to 127-tysięczne miasto położone w centrum Polski, na terenie województwa mazowieckiego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Warto podkreślić, że Płock był jednym z pierwszych polskich miast, które opracowało strategię rozwoju w trosce o zapewnienie harmonijnego, wszechstronnego i stabilnego rozwoju. W uchwale Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia wizji, kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka sformułowano misję i cele rozwoju miasta, od których zależy sposób wydatkowania publicznych pieniędzy. Ustalono, iż misja, kierunki rozwoju i cele szczegółowe wyznaczane uchwałą łącznie z wieloletnimi programami rozwoju (branżowymi), zawierającymi zadania realizacyjne składać się będą na Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, aktualizowaną na podstawie diagnozy stanu miasta oraz oceny stopnia jej realizacji. Ewaluowana Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta uwzględnia wielopłaszczyznowość i wielopodmiotowość procesów decyzyjnych prowadzących do określonych rezultatów polityki społecznej i środowiskowej. Gospodarka na terenie miasta jest zdywersyfikowana, do jej dominujących gałęzi należą przedsiębiorstwa sektora paliwowo – energetycznego i chemicznego, maszynowego, odzieżowego, budowlano-montażowego. Istotnym elementem krajobrazu gospodarczego miasta jest Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny SA, położony w bezpośrednim otoczeniu PKN ORLEN. W Płocku otwarto pierwsze w tej części Europy i 11 na świecie Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych Europy Środkowej i Wschodniej – CIFAL. Ośrodek powstał w wyniku współpracy Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Urzędu Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Od wielu lat Płock utrzymuje bardzo dobre kontakty międzynarodowe poprzez aktywną współpracę z miastami partnerskimi: Darmstadt w Niemczech, Fort Wayne w Stanach Zjednoczonych, Forli we Włoszech, Możejki na Litwie, Nowopołock na Białorusi, Auxerre we Francji, Bielce w Mołdawii, Loznica w Jugosławii, Thurrock w Wielkiej Brytanii i Mytiszczi w Rosji.

Historia, dziedzictwo i kultura: Płock to również dawna stolica i najstarsze miasto Mazowsza, położone nad Wisłą, na malowniczej skarpie, która stanowi jeden z unikalnych walorów turystycznych w Polsce. Na przełomie XI i XII wieku Płock należał do najważniejszych ośrodków politycznych i gospodarczych państwa polskiego. Najcenniejsze świadectwa historii książęcego grodu to Bazylika Katedralna – jedna z pięciu najstarszych w Polsce, z kopią XII wiecznych Brązowych Drzwi Płockich i sarkofagiem dwóch władców Płocka i Polski: Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, opactwo pobenedyktyńskie wraz z fragmentami zamku książęcego, „Małachowianka” - najstarsza szkoła średnia w Polsce i jedna z najstarszych w Europie, działająca nieprzerwanie od XII w, najstarsze w Polsce Towarzystwo Naukowe Płockie (zał. w 1820 roku), do którego należy Biblioteka im. Zielińskich, najbogatsza w Polsce kolekcja sztuki secesyjnej w Muzeum Mazowieckim.

Liczba wyświetleń: 642