]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Promna

Nazwa jednostki: Gmina wiejska Promna

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Promna, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna

tel. (48) 613 36 28, fax (48) 613 36 28

e-mail: ugpromna@bip.org.pl

Strona www: www.promna.pl

Powierzchnia: 120,74 km2

Liczba mieszkańców: 5739

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Promna położona jest w województwie mazowieckim, powiecie białobrzeskim gdzie dominuje krajobraz nizinny. W gminie Promna występują ciekawe walory krajobrazowe, które tworzy skarpa nadpiliczna. Ze względu na stopień przemian cywilizacyjnych występuje krajobraz kulturowy rolniczy i zurbanizowany. Począwszy od okresu średniowiecza naturalną granicę pomiędzy Małopolską a Mazowszem stanowiła rzeka Pilica. Niewiele z historycznie ukształtowanych odrębności pomiędzy tymi krajami zachowało się do dziś w sferze dziedzictwa kultury materialnej lub poczucia tożsamości i tradycjach nadpilickiego rejonu. Rejon ten różni się fizjonomicznie od obszaru położonego na południu od Pilicy bardziej rozproszoną zabudową wiejską, w tym także dużą ilości dworów. Ten typ osadnictwa związany był z korzystnymi warunkami rozwoju rolnictwa (dobre gleby, które były podstawą rozwoju gospodarki folwarcznej, a następnie specjalizacji sadowniczej).

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Promna jest gminą wiejską, zajmuje powierzchnię 120,74 km2, którą zamieszkuje 5739 mieszkańców. Gminę tworzy 38 miejscowości, które tworzą 32 sołectwa. Każda miejscowość ma swoją historię. Na terenie gminy działają różne organizacje i stowarzyszenia np. Koła Gospodyń Wiejskich, 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tego wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na terenie gminy działa Ludowy Klub Sportowy „Promna” specjalizujący się w grze w piłkę nożną. W gminie Promna jest trzy szkoły podstawowe i jedno publiczne gimnazjum. Przy szkołach działają uczniowskie kluby sportowe. Aby mieszkańcy byli na bieżąco informowani o tym co dzieje się w ich gminie wydajemy własny, bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Promna.

Historia, dziedzictwo i kultura: Na terenie gminy Promna znajdują się zabytkowe budowle i parki. Gminna Ewidencja Zabytków składa się z 54 zabytków w tym m.in.: 11 kapliczek przydrożnych, 5 parków, 2 pałaców, 2 kościołów. Najstarszymi zabytkami na terenie gminy są zajazd w Przybyszewie i Pałac w Promnie – obydwa z XVIII w. Szczególny charakter gminy Promna stanowiący dużą atrakcję turystyczną ma dolina rzeki Pilicy przebiegająca przez miejscowości Osuchów, Przybyszew, Pacew, Góry, Falęcice, Promna, Biejkowska Wola i Biejków. Obszary te należą do programu ochrony przyrody NATURA 2000. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Promna Promna
Liczba wyświetleń: 395