]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Stromiec

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Stromiec

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec

tel. (48) 619 10 20, fax (48) 619 10 12

e-mail: ugstromiec@ugstromiec.pl

Strona www: www.ugstromiec.pl

Powierzchnia: 15 647 ha

Liczba mieszkańców: 5 733

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Współrzędne geogr. dł i szer. lew, dol.obszaru mapy51º30'N ,21º00'E i lewy górny 51°45’N 21°00E’,prawy górny 51°45’N, 21°15’E i prawy dolny51º30' N i 21º15'E. Około 38% powierzchni Gminy zajmują lasy w tym dwa rezerwaty przyrody: „Majdan” i „Starodrzew Dobieszyński”.Gmina jest w zasięg obszaru krajobrazu chronionego „Dolina Pilicy i Drzewiczki”. Przez Gminę przebiega droga krajowa Nr 48, od trasy E-7 Gminę dzieli 9 km Na terenie gminy są dwa przystanki PKP na linii Warszawa - Radom.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Rolnictwo jest nadal` jednym z podstawowych działów stanowiących o rozwoju społeczno-gospodarczym gminy. Gleby w obszarze gminy cechują się niską jakością produkcyjną ,a struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych jest mało korzystna do ich intensyfikacji. Na terenie Gminy rozwija się działalność gospodarcza i rzemiosło. Przeważające rodzaje działalności to handel, szewstwo, usługi dla ludności. W gminie realizowana jest inwestycja pn. Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa gminy Stromiec, w ramach której będzie wybudowana oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w aglomeracji, posadowione przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz znaczna część mieszkańców będzie miała możliwość korzystania ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Gmina realizuje również projekt z udziałem środków unijnych w ramach, którego będzie wybuduowane boisko wielofunkcyjne i świetlica wiejska.

Historia, dziedzictwo i kultura: Stromiec to ponad 770-letnia osada położona na skraju dawnej Puszczy Stromieckiej, znana jest z pięknych lasów i bogactwa nieskazitelnej przyrody. Warto też zwiedzić zabytki na terenie Gminy Stromiec: Neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (1900 – 1905) w Stromcu, Park w miejscowości Boże z XVIII w., Rzeźba z kapliczki przydrożnej w Stromcu - św. Jan Nepomucen, XIX w. oraz Kościół parafialny p. w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie (lata 1946-49).Osada Stromiec istniała już w XII wieku, założona przez osadników z Mazowsza na wyrębach i karczowiskach. Parafia założona w 1242 przez Konrada Mazowieckiego, potwierdzona w 1511 przez Zygmunta Starego. Duże obszary Puszczy Stromieckiej jako królewszczyzny oddawane były pod zastaw lub w dzierżawę. Okres rozkwitu miejscowości to XVI wieku i 1 połowa XVII wieku, gdy powstały tu pale i bindugi, skąd spławiano płody rolne i leśne ku Wiśle szlakiem "pływanek pilickich". Pod koniec XVI wieku dzierżawcą dóbr był Marcin Falęcki, później Krzysztof Terek. Pod koniec XVII wieku osadę przejął Feliks Boski, który ją odbudował, uruchomił młyn, tartak i organizował cotygodniowe targi. Królowie Zygmunt II August i Jan III Sobieski nadali mieszkańcom osady przywileje na korzystanie z zasobów leśnych. Feliks Boski został starostą niegrodowym, podobnie jak wcześniej Pułascy i Górscy.W okresie powstania styczniowego działały w okolicznej puszczy liczne oddziały partyzanckie, z okolicznej wsi Niedabyl pochodził Dionizy Czachowski – jeden z bohaterów tego powstania. W 1918 w Stromcu ustanowiono siedzibę gminy Stromiec.W okresie II wojny światowej zginęło 138 mieszkańców gminy, co upamiętnia obelisk z 1988. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa radomskiego.

Budynek Urzędu Gminy Stromiec Budynek Urzędu Gminy Stromiec
Liczba wyświetleń: 342