]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Ciechanów

Nazwa jednostki: Powiat ziemski ciechanowski

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Infolinia ogólna: 729 055 900
Biuro Obsługi Mieszkańca: 729 055 955

e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl

Strona www: www.ciechanow.powiat.pl

Powierzchnia: 105 980 ha

Liczba mieszkańców: 91,4 tys.

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat ciechanowski leży na obszarze Krainy Wielkich Dolin, w obrębie jednostki tektonicznej zwanej wzniesieniami mazowiecko-suwalskimi. Posiada wiele walorów przyrodniczych, krajoznawczych i kulturowych. Czyste powietrze, bogata przeszłość historyczna – to tylko niektóre z elementów zasługujących na uwagę turystów. Około 37 proc. powierzchni powiatu stanowią obszary chronione. Zwarty kompleks tych obszarów leży pomiędzy doliną rzeki Wkry i doliną rzeki Łydyni w jej dolnym i górnym biegu.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W powiecie działalność gospodarczą prowadzi około 7 tysięcy podmiotów gospodarczych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowi sektor prywatny (ok. 97 proc.). Dominujące branże to: działalność produkcyjna, handel i usługi. Do grupy dużych zakładów należą m.in. firmy: BAUER S.A, Delitissue sp. z o.o. , Telekomunikacja Polska S.A., „CEDROB” S.A., Fabryka Narzędzi „FANAR” S.A., Zakłady Mechaniczne i Cynkownia Ogniowa „METAL –TECH”, Cukrownia Glinojeck S.A., Zakład NORCO POLSKA sp. z o.o. w Sońsku. Powiat posiada korzystne warunki do rozwoju rolnictwa. Blisko 80 tys. ha stanowią użytki rolne. Grunty najlepsze jakościowo zaliczane do II i III klasy bonitacyjnej zajmują około 33 proc. użytków rolnych, średnie kl. IV - ok. 35 proc. Powiat Ciechanowski rozwija się, inwestuje i zmienia na lepsze, pozyskując środki finansowe z różnych programów zewnętrznych Jej wymierne efekty dotyczą przede wszystkim modernizacji infrastruktury drogowej, infrastruktury społecznej oraz przedsięwzięć w zakresie systemu ratownictwa.

Historia, dziedzictwo i kultura: Na terenie powiatu znajdują się liczne zabytkowe budowle świeckie i sakralne. Ich walory kulturowe świadczą o bogactwie tej ziemi. Spośród obiektów zabytkowych do najbardziej atrakcyjnych należą: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie z XIV wieku, Zespół Pałacowo-Parkowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, związany z życiem i twórczością poety Zygmunta Krasińskiego, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie - z pamiątkami po Aleksandrze Świętochowskim. Z ziemią ciechanowską związane są postaci wybitnych Polaków, polityków, uczonych, twórców kultury narodowej, takich jak: Ignacy Mościcki, Maria Skłodowska-Curie Zygmunt Krasiński, Aleksander Świętochowski, Maria Konopnicka, Stefan Żeromski Bolesław Biegas. Życie kulturalne miasta i powiatu skupia się wokół sieci placówek kultury, licznych towarzystw, zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Do obiektów świadczących usługi w zakresie kultury na terenie powiatu należą: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, gminne ośrodki kultury w: Glinojecku, Grudusku, Opinogórze Górnej i Sońsku, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie oraz placówki muzealne: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, Muzeum Szlachty Mazowieckiej wraz z Zamkiem Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Walory przyrodniczo-krajobrazowe, szczególnie nad rzeką Wkrą (gmina Glinojeck) i Łydynią (gmina Regimin) oraz cenne zabytki dziedzictwa kulturowego, rozmieszczone na całym obszarze powiatu, umożliwiają rozwój turystyki i rekreacji.

Zamek w Ciechanowie Zamek w Ciechanowie
Liczba wyświetleń: 393