]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Glinojeck

Nazwa jednostki: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

tel. (23) 674 00 17, fax (23) 674 28 18

e-mail: sekretariat@e-glinojeck.pl

Strony www: www.glinojeck.net

Powierzchnia:  153 km2

Liczba mieszkańców: 8 166

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Glinojeck położona jest na północnym Mazowszu, w południowo-zachodniej części powiatu ciechanowskiego. Według obecnego podziału terytorialnego kraju na jednostki statystyczne NTS-3 (podregiony) gmina ta jest częścią podregionu ciechanowsko-płockiego. Gmina Glinojeck jest jedną z 314 gmin zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego oraz jedną z 9 gmin z terenu powiatu ciechanowskiego. Jest jedyną gminą miejsko-wiejską w powiecie ciechanowskim. Siedziba władz gminy jest położona w mieście Glinojeck, odległym o około 27 km od miasta Ciechanów - siedziby władz powiatu, które było w latach 1975-1998 ośrodkiem wojewódzkim, stolicą województwa ciechanowskiego. Obecnie Ciechanów, wraz z Płockiem, Radomiem, Siedlcami i Ostrołęką, jako ośrodek subregionalny spełnia na Mazowszu funkcje ośrodka równoważenia rozwoju. Graniczy z gminami: Raciąż, Strzegowo, Ciechanów, Ojrzeń, Sochocin, Baboszewo. Odległość z Glinojecka do Warszawy – stolicy województwa mazowieckiego (i kraju) wynosi nieco ponad 90 km. Administracyjnie gmina obejmuje 47 miejscowości i 29 sołectw. Największymi pod względem liczby mieszkańców miejscowościami w gminie (poza miastem Glinojeck) są: Kondrajec Pański (ok. 420 osób), Malużyn (ok. 380 osób) oraz Ościsłowo (ok. 320 osób). Obszar gminy znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry. Osią hydrograficzną jest rzeka Wkra o całkowitej długości 249,1 km., która jest dopływem Narwi. Poza Wkrą nie ma w gminie Glinojeck cieków wodnych o większym znaczeniu. Na obszarze miasta i gminy tereny lasów i zadrzewień zajmują łącznie ponad 5 260 ha, co stanowi 34,3 % powierzchni gminy. Jest to ponad dwukrotnie więcej, niż średni wskaźnik lesistości w powiecie ciechanowskim. Największy udział lasów występuje na gruntach wsi: Ościsłowo (52,1 %), Ogonowo (57,6 %) Wola Młocka (50,3 %). Najmniejszy jest w rejonach wsi: Nowy Garwarz (1,6 %), Stary Garwarz (1,8 %) oraz Wólka Garwarska (3,3 %). Dominują lasy państwowe, stanowiąc nieco ponad 69 % ogólnej powierzchni lasów.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W gminie Glinojeck jest nieco ponad  960 osób utrzymujących się z pracy najemnej lub z pracy na rachunek własny. Według danych administracji samorządowej na terenie gminy jest niecały tysiąc gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa małe oraz bardzo małe do 5,0 ha. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w gminie wynosi niecałe 9,0 ha. Gospodarstw większych (o powierzchni powyżej 10 ha) jest nieco ponad 400.

Największym zakładem  przemysłowym w gminie Glinojeck jest Cukrownia Glinojeck. Historia cukrowni sięga do 1859 roku, kiedy to dwaj właściciele ziemscy Balicki i Mayzler wybudowali zakład, który otrzymał nazwę cukrownia „Izabelin”. Zamknięcie starej cukrowni nastąpiło w 1987 roku. W 1977 roku rozpoczęto budowę nowej cukrowni we wsi Zygmuntowo i produkcja ruszyła w 1985 roku. W latach 1997-2010 właścicielem cukrowni Glinojeck był Britsh Sugar Overseas. Od 2010 roku właścicielem Cukrowni w Glinojecku stała się spółka Pfeifer & Langen. Zakład Pfeifer& Langen Glinojeck przeprowadza w ciągu roku trzy kampanie: buraczaną, sokową, trzcinową. Poza cukrownią funkcjonują mniejsze zakłady produkcyjne w tym cukiernie, piekarnie. Na obszarze Miasta i Gminy Glinojeck działają także małe przedsiębiorstwa jednoosobowe, sklepiki z odzieżą i obuwiem oraz prywatne stacje benzynowe. Gmina Glinojeck wykonuje wiele inwestycji wykorzystuje środki unijne. W subregionie ciechanowskim jest liderem zdobytych środków unijnych  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Na rzecz naszych mieszkańców pozyskano 6,5 tys. zł na 1 mieszkańca. Dzięki środkom unijnym udało się wybudować 141 km sieci kanalizacyjnej, 10 zlewni i 5 pompowni pośrednich oraz 9,5 km sieci wodociągowej. Aglomeracja Glinojeck została wyposażona w ponad 65 proc. w kanalizację sanitarną.

Historia, dziedzictwo i kultura: Miasto Glinojeck leży nad rzeką Wkrą w północnej części Mazowsza. Po raz pierwszy wspomniane zostało w dokumencie pochodzącym z 1403 roku. Należało wówczas do powiatu sulerzyskiego, będącego częścią Ziemi  Zawkrzeńskiej. Jednak dopiero rok 1859 zapoczątkował okres dynamicznego rozwoju miejscowości. Stało się to za sprawą Spółki Ziemskiej Balicki i Mayzler, która wybudowała Cukrownię „Izabelin”. Powstanie cukrowni spowodowało szybki rozwój Glinojecka. Cukrownia na długie lata stała się nie tylko miejscem pracy, lecz także bardzo ważnym ośrodkiem sportowego, gospodarczego i kulturalnego życia glinojeckiej społeczności. Na początku XX wieku Glinojeck był wsią położoną w gminie Młock, w powiecie ciechanowskim, na Mazowszu Północnym. W dokumentach z wcześniejszych epok można spotkać różne zapisy tej nazwy: Glinoyeczsko, Glinowiecko, Glinowieck. W Glinojecku znajdował się drewniany kościół, cegielnia, młyn wodny i cukrownia- jako jedna z pierwszych fabryk cukru na Mazowszu Północnym.

W 1990 roku został powołany samorząd gminny. Zgodnie z rozporządzeniem Urzędu Rady Ministrów 15 września 1993 roku Glinojeck trzymał prawa miejskie. Natomiast 2 października 1993 roku Rada Ministrów nadała miejscowości Glinojeck prawa miejskie. Zatwierdzono go na sesji Rady Miasta I gminy w 1994 roku jako znak obowiązujący dla miasta Glinojeck. W formie plastycznej przedstawia on na białym tle wijącą się niebieską wstęgę rzeki. Obok niej znajduje się czarna litera G, a w prawym górnym rogu umieszczone są kontury cukrowni- w kolorze brązowym.

Na terenie gminy znajduje się niewiele materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Na uwagę zasługują liczne, nieźle w niektórych przypadkach zachowane parki i założenia parkowe. Warto odwiedzić zabytkowe kościoły katolickie w Malużynie (z XV w.) i Sulerzyżu (z początku XX w.)

Życie kulturalne mieszkańców gminy od 1992 roku organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku. Działa tu również Gminna Biblioteka Publiczna, która ma swoją filię w Ościsłowie. W Glinojecku znajduje się także hala sportowa oraz stadion z zapleczem technicznym, umożliwiającym organizację imprez kulturalnych, sportowych oraz okolicznościowych.

Liczba wyświetleń: 724