]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Gołymin-Ośrodek

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Gołymin-Ośrodek

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek

tel. (23) 671 61 20, fax (23) 671 60 93

e-mail: ug@golymin-osrodek.pl

Strona www: www.golymin-osrodek.pl

Powierzchnia: 11 km2

Liczba mieszkańców: 4 300

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Gołymin-Ośrodek położona jest na terenie Północnego Mazowsza w odległości 90 km od Warszawy. Zajmuje obszar 11 ha, w jej skład wchodzi 50 miejscowości, które tworzą 27 sołectw a zamieszkuje ją około 4300 osób. Rozciąga się z północy na południe na długości około 15 km, a ze wschodu na zachód około 9 km. Obszary północne gminy są oddalone zaledwie 10 km od Ciechanowa, południowe znajdują się w odległości 15 km od Pułtuska, a wschodnie 15 km od Makowa Mazowieckiego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Ze względu na brak uciążliwego przemysłu Gmina Gołymin – Ośrodek należy do regionów czystych ekologicznie, a jej zdecydowanie rolniczy charakter może sprzyjać rozwojowi agroturystyki. Podstawową produkcją na terenie gminy jest produkcja rolna. Użytki rolne zajmują 89,5% powierzchni gminy, w tym ok. 63% stanowią gleby bardzo dobre i dobre, na których możliwa jest uprawa roślin o wysokich wymaganiach ( buraki cukrowe, pszenica, rzepak, koniczyna czerwona). Prowadzeniu gospodarki rolnej sprzyjają również korzystne warunki klimatyczne oraz ukształtowanie powierzchni. Z tego względu rozwój przedsiębiorczości w Gminie powinien zmierzać w kierunku tworzenia zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gołymin - Ośrodek obecnie miejscowość gminna. Dawniej zwany też Gołyminem Starym, jest miejscowością o średniowiecznym rodowodzie. Jak podaje strona (Diecezji Płockiej) " Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela powstała pod koniec XIV w. z fundacji Sasina, marszałka księcia Janusza. Pierwszy kościół około 1400 r. uposażył prawdopodobnie Paweł, podstoli ciechanowski. Pierwsza wzmianka o kościele murowanym pochodzi z 1458 r., być może wzniósł go Paweł z Gołymina, długoletni prepozyt pułtuski. Wieś, do połowy XVII wieku była własnością Gołymińskich (lub Gołyńskich) herbu "Prawdzic". Herb taki jest namalowany w dolnym rogu obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Następnie przeszła w posiadanie Krasińskich, ci zaś w połowie XVIII w. ofiarowali ją, kanonikom regularnym z Czerwińska, tworząc prepozyturę w Krasnem. Budowa obecnego kościoła murowanego (w stylu gotyku nadwiślańskiego, lub "Krzyżackiego", miała miejsce w połowie XVIw. W połowie wieku XVIII, kościół był już jednak w złym stanie i wymagał remontu. Jego stan pogorszył się jeszcze po napoleońskiej bitwie pod Gołyminem - 1806 roku. W latach 1815-1816 przeprowadzono rekonstrukcję w stylu gotyku angielskiego drewnianej konstrukcji "chóru". Polichromię wnętrza wykonano około 1930r. Po wojnie przeprowadzono remonty w latach 1946 (prawdopodobnie z tego okresu pochodzi neoklasycystyczny ołtarz głowny) i 1966, (wymienione zostały okna i ławki, a także wybudowano nowy budynek parafialny). Natomiast na przełomie lat 80 - 90, XX wieku wykonano obecną polichromię kościoła wyremontowano, barokowe organy, XVIII wieczną dzwonnicę. Wybudowany został też nowy - kamienny parkan wokół kościoła. W ołtarzu głównym znajduje się - wspomiany XVII w. obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukience z blachy srebrnej (odnowiony w 2007r.) Na ścianach wmurowane są tablice upamiętniające ks. Kazimierza Michalaka i Gen K. Zielińskiego.

Osiek Osiek
Kościół w Gołyminie-Ośrodku Kościół w Gołyminie-Ośrodku
Pomnik upamiętniający Bitwę pod Gołyminem Pomnik upamiętniający Bitwę pod Gołyminem
Liczba wyświetleń: 370