]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Grudusk

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Grudusk

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

tel./fax (23) 671 50 12

e-mail: gmina@grudusk.com

Strona www: www.grudusk.com

Powierzchnia: 97 km2

Liczba mieszkańców: 4 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Grudusk położona jest w północnej części powiatu ciechanowskiego. Zajmuje powierzchnię 97 km2. Liczy ok. 4000 mieszkańców zamieszkałych w 24 sołectwach, z których największe - miejscowość Grudusk liczy ok. 1400 osób. W tej też miejscowości krzyżują się ważne ciągi komunikacyjne przebiegające przez gminę - droga nr 544 Brodnica - Białystok i nr 616 Ciechanów - Rembielin (w kierunku Szczytna).

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Teraźniejszość gminy związana jest z rolnictwem. Wynika to z uwarunkowań przyrodniczych oraz wysokiej jakości gleb. Głównymi uprawami są: rzepak, pszenica, jęczmień oraz kukurydza. W hodowli dominuje tucz trzody chlewnej oraz chów bydła mlecznego. Gmina Grudusk posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Stopień zwodociągowania i stelefonizowania objął wszystkich zainteresowanych, a skanalizowania ok. 45%. Również nasycenie siecią telefonii komórkowej jest w pełni satysfakcjonujące. Wybudowana w latach 1996-97 oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 380m3/dobę odbiera siecią kanalizacyjną ścieki z Gruduska, Wiksina i Rąbieża Gruduskiego. Obecnie do systemu kanalizacji włączane są kolejne miejscowości. Istniejąca rezerwa w ilości dopływających ścieków może być wykorzystana przez każdego inwestora. W latach 2015-2016 przewidziane jest doprowadzenie gazu ziemnego do Gruduska i rozbudowa sieci gazowej do pobliskich miejscowości. Dla zainteresowanych inwestowaniem na terenie gminy ważne jest to, iż posiada ona nie wykorzystane znaczne zasoby wód głębinowych i energetycznych, a wolne tereny do zagospodarowania należące do gminy i osób prywatnych są położone w atrakcyjnych miejscach. Preferowaną branżą przemysłową na terenie Gminy Grudusk jest przemysł rolno - spożywczy bazujący na surowcach wytwarzanych w gminie. W szczególności może to dotyczyć produkcji biopaliw z rzepaku, którego duże ilości są uprawiane na naszym terenie. Atrakcyjne ukształtowanie terenu, może sprzyjać inwestorom zainteresowanych budową elektrowni wiatrowych.

Historia, dziedzictwo i kultura: Historia tej ziemi jest bardzo bogata. Już w epoce kamiennej (3000 - 2000 lat p.n.e.) tereny te były zamieszkałe przez plemiona związane z kulturą amfor kulistych. Ok. 1300 - 1200 lat p.n.e. wyodrębnia się tutaj kultura łużycka, związana z istnieniem najstarszych Słowian. Pierwsze wzmianki o Grudusku sięgają XI wieku, jako jednym z grodów mazowieckich, a o innych miejscowościach gminy - XIII-XIV wieku. W szeregu miejscowości gminy zachowało się sporo obiektów zabytkowych, jednak niewielka ich ilość została wpisana do rejestru zabytków.

Panorama Gruduska Panorama Gruduska
Liczba wyświetleń: 313