]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sońsk

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Sońsk

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk

tel. (23) 671 30 85, fax (23) 671 38 22

e-mail: sekretariat@sonsk.pl

Strona www: www.sonsk.pl

Powierzchnia: 155 km2

Liczba mieszkańców: 7 917

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Sońsk położona jest na południowej granicy powiatu ciechanowskiego, w bliskim zasięgu od miasta Ciechanów – 12 km. Przebiega przez nią linia kolejowa E-65 Gdańsk – Warszawa. Jest to największa gmina powiatu. Ma charakter typowo rolniczy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych, co wynika przede wszystkim z uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Na terenie Gminy funkcjonuje kilka większych zakładów produkcyjnych, w tym Spółdzielnia Mleczarska w Gąsocinie, Norco sp z o.o, Prod-met sp. z o.o., Jagro s.c., FHU Rol-Kup, FHU Plon, FHU Urodzaj. Główne kierunki inwestycyjne to rozwój infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Sońsk posiada metrykę sięgającą czasów plemiennych. Początków miejscowości Sońsk i jej fundatorów bliżej nie znamy. Jan Żmudziński napisał: „Sońsk to najstarszy, obok wsi Pauki, ośrodek w okolicach Ciechanowa zapewne z XII wieku. Większe pisane wzmianki datowane są na 1385 rok”. Inaczej na problem osadnictwa w Sońsku zapatruje się Artur Falenta w swym artykule. W artykule czytamy, że choć pierwsza wzmianka o parafii Sońsk pochodzi z 1385 roku, to pierwszą świątynię zbudowano tu zapewne w XI wieku. Szlachta z ziemi ciechanowskiej szczególnie licznie uczestniczyła w elekcji Augusta II w 1697 roku. Z terenu gminy Sońsk elekcję podpisało kilkudziesięciu spośród szlachty przedstawicieli rodzin: Bieńkowskich, Burkackich, Chrościckich, Damięckich, Komorowskich, Maruszewskich, Niesłuchowskich. Nazwiska wyżej wymienionych rodzin szlacheckich są nierozerwalnie związane z dzisiejszymi nazwami wiosek. Wiek XIX nie przyniósł ze sobą ładu i pokoju. Obszar gminy Sońsk stał się bowiem terenem energicznych działań wojennych. Początkowo stacjonowali tu Rosjanie, a 25 grudnia 1806 roku po potyczce z gwardią cesarską pod Łopacinem cesarz Napoleon założył kwaterę główną. Mieszkańcy gminy uczestniczyli także w powstaniu styczniowym, choć znane jest tylko nazwisko jednego – Józefa Grabowskiego z Marus, syna Jana i Teki z Brodowskich. W dniach od 16 do 18 sierpnia 1920 roku pod Sarnową Górą miała miejsce bitwa pomiędzy wojskami polskimi i bolszewickimi. Bitwę rozpoczął najazd bolszewików na nieopodal położony Ciechanów. Dopiero po dwóch dniach krwawego starcia bolszewicy wycofali się. Obecnie niedaleko wsi znajduje się pomnik złożony bohaterom, którzy brali w niej udział. Na szczególną uwagę zasługują następujące miejsca, znajdujące się na terenie gminy: Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Pustelnia w Łopacinie (miejsce kultu Maryjnego), zabytkowy kościół w Ciemniewku, zabytkowy dwór modrzewiowy z XVIII w. w Koźniewie Wielkim, drewniany kościół w Ślubowie.

Sońsk Sońsk
Liczba wyświetleń: 329