]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Łaskarzew

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Łaskarzew

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Łaskarzew, Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

tel./fax (25) 684 50 24

e-mail: ug@laskarzew.pl

Strona www: www.laskarzew.pl

Powierzchnia: 87,53 km2

Liczba mieszkańców: 5 467

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Łaskarzew położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w powiecie garwolińskim. Tereny gminy należą do wschodniej części Niziny Południowo-Mazowieckiej. Gmina Łaskarzew graniczy z gminami: Górzno, Sobolew, Maciejowice, Wilga i Garwolin. Jest gminą wiejską, w skład której wchodzi 25 sołectw.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W gminie zarejestrowanych jest ok. 250 podmiotów gospodarczych, zajmujących się głównie przetwórstwem przemysłowym (30%), budownictwem (13%), handlem i usługami (20%). Ponad 60% powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Przeważają grunty V i VI klasy. Ponad 90% powierzchni upraw stanowią zboża. Mieszkańcy gminy korzystają z sieci wodociągowej (70% ludności), gazowej (19%) i kanalizacyjnej (11%), w chwili obecnej znajdującej się w fazie rozbudowy. W gminie znajdują się 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 przedszkola oraz Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna.

Historia, dziedzictwo i kultura: Osadnictwo na terenie gminy Łaskarzew związane było z rzeką Promnik , szlakami komunikacyjnymi i miastem Łaskarzew, które otrzymało prawa miejskie w 1418 r. na prośbę biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza z Gosławic i było ośrodkiem dóbr kapituły poznańskiej. Cała północna część gminy stanowiła dobra prywatne szlachty mazowieckiej: Dąbrowa, Izdebno, Wanaty, Uścieniec, Rowy. Południowa i wschodnia część obecnej gminy związana była z leżącym poza gminą prywatnym ośrodkiem dóbr w Chotyni. W południowo-zachodniej części obecnej gminy rozciągał się w okresie staropolskim obszar królewszczyzny z folwarkami w Krępie i Pogorzelcu leżącymi już poza granicą gminy. O indywidualnym charakterze gminy Łaskarzew stanowią zarówno historyczne obiekty budowlane (drewniane domy, zabytki architektury sakralnej, stare młyny, zespoły dworsko-parkowe), miejsca pamięci narodowej (Wanaty, Dąbrowa, Krzywda) jak i liczne stanowiska archeologiczne.

boisko boisko
Liczba wyświetleń: 383