]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Parysów

Nazwa jednostki: Urząd Gminy Parysów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów

Sekretariat: tel. +48 (25) 685 53 19, fax +48 (25) 685 53 70

e-mail: ug@parysow.pl

Strona www: http://www.parysow.pl

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Parysów jest położona w północno-wschodniej części powiatu garwolińskiego w województwie mazowieckim. Odległości drogowe z miejscowości gminnej wynoszą: do Garwolina około 13 km, do Warszawy około 60 km. Gmina Parysów charakteryzuje się przeciętnymi walorami przyrodniczymi. Cała gmina znajduje się w zlewni rzeki Świder, która stanowi północno-wschodni odcinek granicy gminy. Niewielki północno-zachodni fragment gminy wchodzi w skład Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Rolnictwo jest ważnym działem gospodarki na terenie gminy Parysów. Decyduje o tym 4,3 tys. ha użytków rolnych i około 0,5 tys. osób pracujących głównie w swoim gospodarstwie rolnym. Liczba pracujących na terenie gminy poza rolnictwem indywidualnym (bez zakładów o liczbie pracujących do 9 osób) wynosiła na koniec 2007 roku 468 osób. Największym zakładem produkcyjnym na terenie gminy jest zakład Grupa BGK Sp. z o.o., zlokalizowany we wsi Stodzew. Zakład zajmuje się produkcją chipsów ziemniaczanych i żywności bezglutenowej na bazie grysu kukurydzianego i ziemniaczanego. Na koniec 2008 roku było zarejestrowane 163 osoby bezrobotne, co stanowiło 6,8% ludności w wieku produkcyjnym. Oznacza to stosunkowo niski wskaźnik bezrobocia rejestrowanego. W rejestrze REGON na koniec 2008 roku figurowało 161 podmiotów. W strukturze podmiotów (według sekcji PKD) największy udział posiadają: handel i naprawy - 51 (31,7 %), działalność produkcyjna - 49 (30,4 %) i budownictwo - 13 (8,1 %). W granicach miejscowości gminnej koncentruje się około połowa podmiotów działających w gminie.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Parysów powstał na bazie wsi Siedca (lub Sieszcza), która już w XIII w., leżała na terenie księstwa Czerskiego. Przychylając się do prośby właściciela wsi, kasztelana zakroczymskiego i starosty czerskiego Floriana Parysa, król Zygmunt Stary w roku 1548, nadal miejscowości, na podstawie prawa magdeburskiego, przywileje miejskie. Odtąd nazwano ją Parysowem (prawdopodobnie początkowo używano jeszcze nazw Paryzew, Paryszew i Paryszewo). W roku 1869 Parysów utracił prawa miejskie. Z czasem stał się miasteczkiem o przewadze ludności żydowskiej i siedzibą dynastii Chasydzkiej , potomków jednego z pierwszych cadyków, zwanego Świętym Żydem z Przysuchy. Hitlerowcy utworzyli w miasteczku getto, a w roku 1943 wszystkich jego mieszkańców wywieźli na męczeńską śmierć do Treblinki. Charakter małego miasteczka zachował Parysów mimo zniszczeń w czasie dwóch wojen światowych. Kościół znajdujący się w centrum rynku pochodzi z roku 1926. Cennym zabytkiem jest barokowy ołtarz główny z trzymanym przez anioły obrazem Matki Boskiej Parysowskiej, namalowanym na desce w XVII wieku - obiekt kultu od roku 1655. Na północ od Parysowa znajduje się Kozłów, posiadający prawa miejskie od 1526 do 1766 roku. Na jego wschodnim krańcu, na krawędzi doliny strugi Radzynia, wznosi się wysoki tzw. Kopiec - średniowieczne grodzisko o dość stromych zboczach, otoczone szeroką fosą, miejscami z wodą. To tutaj podobno stał zamek Parysa. Według tradycji schroniła się w nim przed Szwedami Maria Ludwika, żona króla Jana Kazimierza, a jej skarby są ukryte w zasypanej studni zamkowej. Obecnie brak jest śladów założenia miejskiego. Pozostałością po wczesnym osadnictwie są ślady wysokiego grodziska, otoczonego wodą, znajdujące się na południowy wschód od wsi. W przeszłości miasto posiadało 5 młynów, 2 tartaki oraz zamek pobudowany w XVI wieku dla Oborskich lub Parysów. Resztki tej budowli wzmiankowano jeszcze w roku 1880.

panorama Paprotni panorama Paprotni
Liczba wyświetleń: 454