]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Pilawa

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Pilawa

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Pilawa, al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa

Sekretariat: tel. (25) 685 61 10, fax (25) 685 60 83

e-mail: urzad@pilawa.com.pl

Strona www: www.pilawa.com.pl

Powierzchnia: 77,25 km2

Liczba mieszkańców: 10730

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Pilawa – to gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Siedziba gminy to Pilawa.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Teren gminy to przede wszystkim obszar rolniczy. Użytki rolne stanowią ponad 50 % powierzchni. Cechą struktury gospodarstw jest duże rozdrobnienie: ponad 20 % to gospodarstwa do 5 hektarów, ponad 50 % zajmuje od 5 do 10 hektarów, powyżej 10 hektarów ma niespełna 30 % gospodarstw. Większość rolników to tzw. chłoporobotnicy- podejmujący pracę również poza rolnictwem. W celu wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych gminy i rozwoju agroturystyki większość rolników dąży do przekwalifikowania gruntów na działki budowlane i rekreacyjne. Już dziś w miejscowości Puznówka powstało piękne gospodarstwo agroturystyczne z hodowla koni arabskich. Pilawa posiada własne wysypisko śmieci oraz oczyszczalnię ścieków, jest zwodociągowania i zgazyfikowana. Na terenie gminy znajdują się 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja oraz przedszkole.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pilawa - według przekazów przedwojennych nazwa wsi powstała od słowa piła, źle wymawianego przez osadników niemieckich karczujących lasy pod zabudowę i grunty uprawne. edług przekazów powojennych Pilawa wywodzi się od nazwy herbu hrabiów Potockich. Natomiast "Heraldyka Polska - wieków średnich", dzieło Franciszka Piekosińskiego wydana w Krakowie nakładem Akademii Umiejętności w 1889 roku podaje: "Pilawa ma być półtrzecia krzyża żółtego w polu niebieskim". Zaś herbarz arsenalski kładzie "w polu niebieskim półtrzecia". W średniowiecznych zapiskach sądowych herb ten pojawia się po raz pierwszy w 1385 roku pod zwykłą proklamacją Pilawa.

Pilawa z lotu ptaka Pilawa z lotu ptaka
Liczba wyświetleń: 364