]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Gostynin

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Gostynin

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta w Gostyninie, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

tel. (24) 236 07 10, fax (24) 236 07 12

e-mail: um@gostynin.pl

Strona www: www.gostynin.pl

Powierzchnia: 32,4 km2

Liczba mieszkańców: około 19 tys.

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Miasto położone jest w centralnej Polsce, na styku kilku regionów fizyczno-geograficznych: Równiny Kutnowskiej, Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej w dorzeczu Skrwy Lewej, na północny-zachód od Płocka. Miasto położone jest na terenie Gostynińsko-Włocławskiego parku Krajobrazowego, okala go 60 jezior, tworząc obszar geograficzny zwany Pojezierzem Gostynińskim. Na terenie miasta znajdują się trzy rezerwaty.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gostynin nieustannie się rozwija. Funkcjonują tu firmy reprezentujące prawie wszystkie gałęzie gospodarki z przewagą handlu i branży budowlanej. Dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe indywidualne i społeczne. W mieście prowadzone są liczne inwestycje proekologiczne z uwzględnieniem infrastruktury komunalnej. Gostynin jest jedynym miastem w Polsce, któremu w 2005 roku przyznano tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”. Jedną z dużych inwestycji była odbudowa Zamku Gostynińskiego, który obecnie spełnia swoją funkcję hotelowo-restauracyjną z kawiarnią i salą muzealną. Priorytetowym zadaniem strategicznym była budowa małej i dużej obwodnicy. W Gostyninie powstały trzy boiska Orlik 2012, nowy budynek Miejskiego Przedszkola nr 4, pobudowano wiele budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia”. Miasto należy do obszaru występowania wód geotermalnych, które znajdują się w jego północnej części, na terenie prawobrzeżnym rzeki Skrwy. Znajdują się tam źródła zmineralizowanej leczniczej wody geotermalnej. Woda ta będzie wykorzystywana do kąpieli leczniczych. W związku z tym miasto będzie prowadziło działania inwestycyjne. Bardzo dobrze układa się współpraca międzynarodowa. Gostynin nawiązał kontakty partnerskie z kilkoma miastami: Langenfeld w Niemczech, Senec w Słowacji, Montale we Włoszech, Senlis we Francji i Kirian Bialik w Izraelu.

Historia, dziedzictwo i kultura: Miasto ma swoją ciekawą historię. Nazwa Gostynin po raz pierwszy pojawiła się w źródłach z 1279 r. Od 1319 r. poświadczona jest źródłowo gostynińska hierarchia grodowa, przekształcona w hierarchię ziemską. Pierwszym kasztelanem był kasztelan gostyniński Paweł – dokument z 1345 r. Przez ziemię gostynińską prowadziły szlaki komunikacyjno-handlowe z Kujaw na Mazowsze Środkowe i Ruś. Rozwój Mazowsza był widoczny od czasów panowania na na tym terenie księcia Siemowita III. Jego następca Siemowit IV w 1382 r. nadał osadzie prawa miejskie, lokując ją na prawie chełmińskim. Przywilej ten zatwierdził król Kazimierz Jagiellończyk Siemowit IV rozbudował Zamek Gostyniński w 1611 r. po bitwie pod Kłuszynem. Ten sam zamek stał się miejscem uwięzienia cara rosyjskiego Wasyla Szujskiego z braćmi Dymitrem i Iwanem oraz bratową Katarzyną. W rok później zmarł car Rosji, a po nim jego brat Dymitrij i jego żona. W II połowie XIX wieku sytuacja ekonomiczna miasta się ustabilizowała, a Gostynin rozwijał. W okresie międzywojennym miasto zamieszkiwało około 2 tys. Żydów. W 1975 roku Gostynin stracił status miasta powiatowego. Do najważniejszych zabytków zalicza się: Zamek Gostyniński z XIV wieku, Ratusz Miejski z XIX wieku, Budynek Urzędu Miasta z XIX wieku, Budynek Kramów z 1927 roku, XIX-wieczny Zajazd, a także budynek Liceum Ogólnokształcącego z 1907 r., kaplica św. Jakuba z XI wieku oraz kamienica z 1828 roku.

Urząd Miasta Gostynina Urząd Miasta Gostynina
Liczba wyświetleń: 418