]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Gostynin

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Gostynin

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

tel. (24) 236 07 50, fax (24) 236 07 69

e-mail: ug@gminagostynin.pl

Strona www: www.gminagostynin.pl

Powierzchnia: 27 069 ha

Liczba mieszkańców: 12 284

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Gostynin jest jedną z największych gmin na Mazowszu. Położona jest w południowo - zachodniej części Mazowsza na krawędzi Wysoczyzny Kujawskiej. Okala miasto Gostynin i graniczy z gminami: Nowy Duninów, Łąck, Szczawin Kościelny, Strzelce, Łanięta oraz Lubień Kujawski. Tędy przebiegają ważne trakty drogowe z Płocka do Kutna oraz z Sochaczewa do Włocławka, a także powstała w 1924 roku linia kolejowa łącząca Kutno z Płockiem. Przez teren gminy przepływają rzeki - Skrwa Lewobrzeżna i Osetnica.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Gostynin jest gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni gminy. Największy obszar zajmują gleby bielicowe, na których występuje deficyt wody, co powoduje, że tereny te nie nadają się do intensywnego wykorzystania rolniczego i są częściowo porośnięte lasami sosnowymi. Warunki przyrodnicze spowodowały, że lokalne rolnictwo zajmowało się hodowlą bydła, trzody chlewnej oraz uprawą żyta i ziemniaków. W latach siedemdziesiątych na terenie Gminy wybudowano kilkanaście ferm drobiu, które funkcjonują i nadal się rozwijają. Po przemianach społeczno-gospodarczych w połowie lat dziewięć-dziesiątych w rolnictwie zaczęły następować korzystne zmiany polegające na powiększaniu się średniej powierzchni gospodarstwa. Przyczyniły się do tego również kredyty preferencyjne. W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój i unowocześnienie gospodarstw, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wielu rolników skorzystało z funduszu przedakcesyjnego SAPARD. Rolnicy nadal występują o środki z UE na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz na dofinansowanie gospodarstw niskotowarowych. Powierzchnia użytków rolnych w Gminie Gostynin to 17 100 ha, zaś liczba gospodarstw rolnych wynosi 2509, powierzchnia gruntów ornych to 13734 ha, użytków zielonych 1963 ha, sadów 248 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy wynosi 7,19 ha. Na terenie Gminy zarejestrowane są 734 podmioty gospodarcze. W gospodarce dominuje sektor prywatny, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 30 ferm drobiu. Ważnym kierunkiem rozwoju Gminy jest turystyka i rekreacja. Turystyka jest istotnym źródłem dochodów mieszkańców. Na terenie Gminy działa 27 gospodarstw agroturystycznych, Stanica Harcerska w Gorzewie i Budach Lucieńskich oraz 5 ośrodków wypoczynkowych. Czyste i zagospodarowane turystycznie jeziora: Białe, Sumino, Lucieńskie przyciągają w sezonie letnim rzesze mieszkańców i turystów.

Historia, dziedzictwo i kultura: Do najważniejszych zabytków gminy należą: neogotycki kościół z początku XX w. w Białotarsku, neoklasycystyczny pałac wzniesiony w XVIII w. wraz z parkiem krajobrazowym z połowy XIX w. w Lucieniu, dwór z l pół. XIX w. w Skrzanach, drewniany modrzewiowy kościół z XVIII w. w Sokołowie, neogotycki kościół z przełomu XIX i XX w. w Solcu. Na terenie Gminy funkcjonuje Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin. Gminne Centrum współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz z zespołem ludowym „Białki”. W Gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka oraz 5 Filii Bibliotecznych. Ważnym wydarzeniem w życiu Gminy jest odbywający się corocznie Ogólnopolski Plener Malarski "Plener u Wojta". Jego uczestnikami są artyści z kraju i zagranicy oraz lokalni artyści z Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej. "Plener u Wójta" stał się tradycją spotkań ludzi ze sztuką. W 2009 roku po raz pierwszy połączono Plener z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Gostynin. Od samego początku "Plener u Wójta" odbywa się w Neoklasycystycznym Pałacu w Lucieniu. Na jego zakończenie odbywa się wernisaż prac artystów profesjonalnych i uczestników warsztatów. Od kilku lat "Plener u Wójta" wieńczy Gala Operowo - Operetkowa, która odbywa się w ramach Festiwalu Operowo - Operetkowego na Mazowszu. Do Lucienia zjeżdżają wówczas światowej sławy soliści operowi. Na terenie Gminy działają zespoły folklorystyczne: Zespół Pieśni i Tańca Promyki Lucienia, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec oraz Zespół Folklorystyczny Białki. Wójt Gminy Gostynin corocznie organizuje dożynki. Tradycyjna kultura ludowa jest obecna w życiu mieszkańców Gminy. Dawne obyczaje i różnego rodzaju rękodzieło kultywowane są przez mieszkańców Lucienia wycinanka), Sierakówka (wiklina, haft, wyroby z ptasich piór), Strzałek i Choinka (palmy wielkanocne i całoroczne stroiki z suszonych kwiatów).

Jezioro Białe z lotu ptaka Jezioro Białe z lotu ptaka
Liczba wyświetleń: 362