]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Pacyna

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Pacyna

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Sekretariat: tel. (24) 285 80 54, fax (24) 285 80 54

e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl

Strona www: www.pacyna.mazowsze.pl

Powierzchnia: 90,85 km2

Liczba mieszkańców: 3 764

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina wiejska położona w zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie gostynińskim, zajmuje powierzchnię 90,85 km2, którą zamieszkuje  3 764 mieszkańców.
Do najważniejszych zabytków należy zaliczyć:

 • Kościół gotycko – renesansowy w Luszynie z 1595r.
 • Zespół dworski w Luszynie, złożony z pałacu z końca XVIII wieku, kordegardy z II połowy XIX wieku, bram: wjazdowej i ogrodowej z połowy XIX wieku oraz parku założonego na początkach XIX stulecia.
 • Dwór w Czarnowie z 1822r. wraz z zespołem parkowym
 • Zespól pałacowy w Skrzeszewach z II połowy XIX wieku: pałac, brama i założenia parkowe
 • Kościół w Pacynie z 1901r.


W październiku 2009r. z inicjatywy Wójta Gminy Pacyna powstał dziecięcy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca. Zrzesza  dzieci z terenu gminy Pacyna, które biorą aktywny udział w zajęciach i często koncertują. Zespół jest  kontynuacją  tradycji zespołu i kapeli ludowej Sejkowice”, który istnieje od 38 lat. Dotychczas dzieci w strojach łowickich prezentowały się na uroczystościach lokalnych typu dożynki, pikniki i inne. W sierpniu 2011 r. Zespół wystąpił na II Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Jabłkowie.

Co roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie organizuje  biegi przełajowe im. Janusza Kusocińskiego, który jest Patronem Szkoły. Jest to uroczystość o randze międzywojewódzkiej, gośćmi honorowymi między innymi byli: Szymon Ziółkowski, Otylia Jędrzejczyk, Szymon Majewski.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Do najważniejszych  zrealizowanych inwestycji  należy zaliczyć:

 • 2003-2004 wymiana okien i drzwi w Zespole szkół Ogólnokształcących w Pacynie
 • 2006-2007 modernizacja instalacji grzewczej oraz modernizacja kotłowni węglowej na gazową, remont kuchni, klas oraz wymiana instalacji elektrycznej w ZSO w Pacynie.
 • 2003-2009 realizowane były inwestycja związane z budową i przebudową sieci wodociągowych na terenie Gminy oraz wybudowano  19 przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • W latach 2003-2012 przebudowano 20 km dróg gminnych. Przy współudziale środków z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 • W 2008r dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie zakupiono średni  samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki mercedes Benz.
 • W 2009r wykonano remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 583 w miejscowości Pacyna przy ul. Wyzwolenia
 • W latach 2010-2011 zrealizowano zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w przyłączami do posesji w miejscowościach Model, Pacyna, Rezlerka wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami. Zadanie współfinansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego
 • W latach 2010-2011 wykonano zadanie „Odnowa miejscowości Pacyna poprzez zagospodarowanie centrum oraz przebudowa chodników w miejscowości Pacyna, w ramach którego zagospodarowano plac przy  kościele św. Wawrzyńca w Pacynie i zatoczce autobusowej oraz wymieniono chodniki przy ul. Parkowej, Łukasiewicza, Kopycińskiego i Towarowej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
 • W roku 2012 wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Luszynie. Zadanie współfinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych  SP Oddział w Łodzi.
 • W 2012r. rozpoczęto realizację zadania „Budowa gminnego boiska sportowego” w Pacynie, w ramach którego wykonane zostaną przy Zespole szkól Ogólnokształcących w Pacynie  boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, piłko chwyty z siatek polipropylenowych, boisko do koszykówki i siatkówki oraz bieżnia trójtorowa o nawierzchni poliuretanowej bez spoinowej, skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej, rzutnia do pchnięcia kulą. Teren zostanie utwardzony kostką betonową, obiekty wyposażone w sprzęt sportowy. Zostanie wykonany remont barierek ochronnych i części ogrodzenia, oświetlenia terenu oraz urządzenie terenów zielonych.
 •  W kolejnych latach planowana jest przebudowa dróg gminnych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, placu zabaw w Skrzeszewach oraz w ramach programu Leader Odnowa miejscowości Luszyn.
Liczba wyświetleń: 310