]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Gniewoszów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Gniewoszów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów

tel. (48) 621 50 03, fax (48) 621 50 46

e-mail: gmina@gniewoszow.pl

Strona www: www.gniewoszow.pl

Powierzchnia: 84,29 km2

Liczba mieszkańców: 4 082

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Gniewoszów leży nad Wisłą w południowo-wschodniej części woj. mazowieckiego, w Powiecie Kozienickim. Graniczy z gminami Sieciechów, Puławy (woj.lubelskie), Policzna i Garbatka -Letnisko. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka 738 Słowiki-Góra Puławska.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W skład gminy wchodzi 19 miejscowości: Borek, Boguszówka, Gniewoszów, Kociołek, Marianów, Markowola, Markowola Kolonia, Mieścisko, Oleksów, Podmieście, Regów Nowy, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie Zdunków i Zwola. Atutem gminy jest położenie na nadwiślańskich, atrakcyjnych krajobrazowo terenach, bliskość terenów turystycznych (Kazimierz Dolny, Janowiec, Garbatka-Letnisko, Czarnolas) ,zabytki oraz dobre warunki naturalne dla produkcji rolniczej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Teren obecnej gminy Gniewoszów leżał w dzielnicy sandomierskiej w kasztelani radomskiej. W czasach rozbicia dzielnicowego po 1138 roku, dzielnica sandomierska często stawała się obiektem walk domowych. W 1241 roku miary nieszczęścia dopełnił najazd tatarski powodując ogromne zniszczenia. Na początku XIV wieku dzielnica sandomierska stała się częścią zjednoczonego Królestwa Polskiego. W czasach ostatnich Piastów w początkach XIV wieku wprowadzono duże zmiany w administracji i sądownictwie w Polsce. W dawnych kasztelaniach utworzono sądy ziemskie i w związku z tym podzielono kraj na okręgi sądowe - powiaty. Powstał też nowy urząd królewski zarządzający dobrami królewskimi i sprawujący sądownictwo kryminalne, był to starosta. Urząd starosty obejmował od jednego do kilku powiatów. Gmina Gniewoszów znalazła się w powiecie radomskim, starosta również urzędował w Radomiu. Najstarszymi osadą w obecnej gminie jest Oleksów. Już w XIII wieku istniała tu osada i była ośrodkiem parafii. W wieku XIV wieku przybyły kolejne miejscowości. Z tego okresu mamy poświadczone istnienie: Regowa, Sławczyna i Zalesia. Na obecnym terenie gminy w przeszłości dominowała szlachecka własność prywatna. Tylko Zalesie były własnością kościelną. Wsie w obecnej gminie nie były dużymi osadami Przeważnie były to małe wsi zagubione w lasach tuż przy Wiśle. W XVI wieku powstały kolejne miejscowości: Boguszowka, Markowola, Sarnów, Wysokie Koło, Zdunków, Zwola oraz Gniewoszów.W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Przez wiele miesięcy trwały zmagania wojenne między Rosją a Austro-Węgrami. Powiaty kozienicki wszedł w skład okupacyjnego generał-gubernatorstwa austriackiego z siedzibą w Lublinie. W 1921 roku, według spisu powszechnego Polski, gmina Sarnów liczyła 1389 budynków mieszkalnych, 4605 mężczyzn oraz 4880 kobiet. We wrześniu 1939 roku teren obecnej gminy znalazł się pod okupacją niemiecką. W styczniu 1945 roku na teren obecnej gminy Gnieowszów wkroczyła Armia Czerwona.

Wysokie Koło Sanktuarium Wysokie Koło Sanktuarium
Liczba wyświetleń: 243