]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Grabow na Pilicą

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Grabów nad Pilicą

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą

tel. (48) 662 70 14, fax (48) 662 70 52

e-mail: grabow@grabow.pl

Strona www: www.grabow.pl

Powierzchnia: 12 476 ha 

Liczba mieszkańców: 3 923

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Grabów nad Pilicą położona jest w Zapilczu na terenie Puszczy Stromieckiej w południowej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu kozienickiego, od północy graniczy z rzeką Pilicą, od wschodu z gminą Magnuszew, która od wschodu dochodzi do Wisły, od zachodu z gminą Stromiec a od południa z gminą Głowaczów. Gmina leży na nizinie o charakterze polodowcowym, uformowanej z piasków wydmowych. Głównymi walorami środowiska przyrodniczego Gminy są wody i lasy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Grabów nad Pilicą ma charakter rolno-leśny natomiast brak w nim przemysłu. Przeważają gospodarstwa indywidualne specjalizujące się w uprawach zbożowo-okopowych oraz hodowli bydła mlecznego. Dba o dobry stan środowiska po przez uprawianie ziemi zgodnie z zasadami ochrony środowiska i wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków za co została uhonorowana w konkursie „Mazowiecki Lider Ekologii”. Jest zwodociągowania w 69,5% i skanalizowana w 21,3%. Położenie stwarza również dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji zwłaszcza w miejscowościach położonych w dolinie Pilicy czyli Kępa Niemojewski, Tomczyn i Zakrzew. 

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsza wzmianka dotycząca Grabowa pochodzi z 1451r. i dotyczy nadania kościołowi parafialnemu dziesięciny snopowej ze wsi Brzozowice. Akt ten został spisany w starostwie generalnym w Poznaniu, podpisał go biskup poznański Andrzej 5 lipca. Nazwę Grabów, bez dodatku „nad Pilicą” wymieniono w aktach cywilnych w 1569r. Obecną nazwę- Grabów nad Pilicą zaczęto używać w połowie XIX w. dla odróżnienia od Grabowa nad Wisłą, gdyż obydwie miejscowości leżały w województwie sandomierskim. Dobra Grabowa należały od XV w. należały do rodziny Grabowskich, starostów wareckich, następnie wolą króla Jana III Sobieskiego zostały nadane rodzinie Pułaskich gdzie następnie dysponował nimi sam Kazimierz Pułaski bohater Warki i Stanów Zjednoczonych. Po śmierci siostry- Joanny włości Grabowskie przeszły na rodzinę męża- Walewskich. Następnie zostały sprzedane prezesowi Trybunału Cywilnego Województwa Sandomierskiego Augustynowi Nowinie-Witkowskiemu. Po jego śmierci majątek odziedziczyła siostra która oddała posiadłości swojej córce Józefie zamężnej ze Stanisławem Komornickim. Przez 100 lat Grabów był własnością Komornickich z których wywodzi się Maria Jakub Komornicka- Poetka Młodej Polski. Od 1954 r wieś Grabów nad Pilica stawała się centralnym punktem w której mieściły się ważniejsze instytucje oraz ośrodki ekonomiczno- kulturowe.

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą Urząd Gminy Grabów nad Pilicą
Liczba wyświetleń: 252