]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Kozienice

Nazwa jednostki: Powiat ziemski kozienicki

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26 - 900 Kozienice

tel. (48) 611 73 00

e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl

Strona www: www.kozienicepowiat.pl

Powierzchnia: 917 km2

Liczba mieszkańców: 61 079

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat Kozienicki położony jest w południowo – wschodniej części woj. mazowieckiego. Administracyjnie do powiatu należy jedna gmina miejsko – wiejska Kozienice, sześć gmin wiejskich: Garbatka – Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. Powiat Kozienicki leży w widłach rzek Wisły i Pilicy, która jest naturalną granicą z powiatem grójeckim, a Wisła oddziela Powiat Kozienicki od powiatu garwolińskiego oraz ryckiego i puławskiego. Od południa powiat graniczy z powiatem zwoleńskim, a od zachodu ziemskim radomskim i białobrzeskim.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Powiat Kozienicki jest powiatem rolniczo – przemysłowy, tereny użytkowane rolniczo stanowią 57,48% jego powierzchni. W gospodarce regionu rolnictwo zajmuje wysoką pozycję, dominującymi kierunkami produkcji rolniczej są zboża, owoce miękkie i warzywa, trzoda chlewna oraz przetwórstwo rolno – spożywcze. W powiecie kozienickim działają firmy specjalizujące się w przetwórstwie warzyw i owoców, mięsa i mleka. Najważniejszym przedsiębiorstwem działającym na terenie powiatu jest ENEA Wytwarzanie do której należy m.in. Elektrownia „Kozienice”. Ważne miejsce na mapie gospodarczej powiatu zajmują „Esselte Polska” Sp. z o. o., Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach, Mleczarnia OBORY Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy Lactalis Polska, Zakłady Silikatowe „Żytkowice”, Fabryka Domów „Bogucin”, Prefabet Kozienice S.A. W powiecie dobrze rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, działająca w sektorze prywatnym. Atutem powiatu są duże możliwości intensyfikacji produkcji rolniczej – ekologicznej rozwijanej równolegle z agroturystyką i ekoturystyką. Powiat Kozienicki na podstawie stosownych umów prowadzi współpracę gospodarczą, handlową i przemysłową oraz w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki z miastem Miżgiria Okręg Zakarpacki na Ukrainie i gminą Szaterniki w Rejonie Wileńskim na Litwie.

Historia, dziedzictwo i kultura: Powiat Kozienicki ma bogatą historię i kulturę, ciekawe tradycje oraz wspaniałe walory krajobrazowo – przyrodnicze, które zapewnia Puszcza Kozienicka i Stromiecka. Sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, korzystne położenie komunikacyjne i infrastruktura stwarzają dobre warunki dla inwestorów i turystów. Obszar powiatu kozienickiego bogaty jest w unikalne walory przyrodnicze. Najważniejszym z nich jest Kozienicki Park Krajobrazowy, którego 7010 ha części powierzchni znajduje się granicach powiatu kozienickiego. W celu ochrony przed zniszczeniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół parku utworzono otulinę. Najcenniejsze elementy przyrody znajdują się na terenie rezerwatów, chronią one przed zniszczeniem i wyginięciem rzadkie okazy fauny i flory. Uzupełnieniem wielkoobszarowych form ochrony przyrody są użytki ekologiczne, przeważnie o charakterze śródleśnych bagien oraz łąk oraz pomniki przyrody żywej. W systemie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na terenie powiatu oraz w jego sąsiedztwie są obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, Puszcza Kozienicka oraz Dolina Środkowej Wisły. Kozienicki Park Krajobrazowy z urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi i wodami, licznymi zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi zapewnia znakomite warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Możliwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku stwarza także bezcenna przyrodniczo dolina Wisły i Pilicy i tereny przyległe do rzeki Radomki przepływającej przez gminy Głowaczów, Kozienice, i Magnuszew. Na terenie powiatu kozienickiego można korzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych oraz licznych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Niezwykle urozmaicony region o bogatej historii i tradycji zaprasza miłośników jeździectwa do stadniny koni, która rozpoczęła działalność w 1924 roku, jako jedna z trzech stadnin państwowych w Polsce.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Liczba wyświetleń: 336