]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sieciechów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Sieciechów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Sieciechów, Rynek 16, 26-922 Sieciechów

 tel. (48) 621 60 08, fax (48) 621 60 08

e-mail: urzad@sieciechow.pl

Strona www: www.sieciechow.pl

Powierzchnia: 61,26 km2

Liczba mieszkańców: 4 108

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Sieciechów jest położona w południowo-wschodniej części powiatu kozienickiego przy drodze krajowej 48, 15 km na wschód od Kozienic i 91 km na południowy wschód od Warszawy. W bezpośredniej okolicy linia kolejowa Radom-Dęblin

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Sieciechów jest gminą typowo rolniczą o wysokich walorach środowiska naturalnego, przyrodniczego i kulturowego. Położona jest w dorzeczu rzeki Wisły, która stanowi 50% wszystkich wód przepływających przez jej teren. 71% powierzchni gminy stanowił użytki rolne-gleby o wysokim wskadłniku bonitacji gleb. Na jej terenie jest 1329 gospodarstw rolnych a dominującymi uprawami są zboża (68% zasiewów), warzywa, okopowe i pastewne. Jedynym zakładem pracy jest Zamrażalnia Owoców i Warzyw w Zajezierzu. Natomiast przedsiębiorstwo wielobranżowe „Carbo Stal” oraz spółka handlowa Zbigniewa Kamionki zaopatrują rolników w środki do produkcji rolnej, a inwestorów w materiały budowlane. Rolniczy charakter gminy stwarza możliwości powstawania nowych podmiotów w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, natomiast obecność dużego jeziora oraz dobre połączenie komunikacyjne, które zapewnia rozwinięta sieć autobusowa oraz przebiegająca przez teren gminy linia kolejowa na trasie Dęblin-Radom są atutem inwestowania w budownictwo rekreacyjno - wypoczynkowe i rozwój sportów wodnych.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina Sieciechów nazwę swą bierze od znanego Pallatyna z czasów Księcia Hermana (1075) -Sieciecha. Ród Sieciecha wywodził się z książęcego rodu Starzów Toporów, który rządził państwem Wiślan do chwili połączenia się z Polanami. Rejon Sieciechowa był więc siedzibą książąt. Jak stwierdza Gall Anonim, pomiędzy Sandomierzem a Płockiem nie było znaczniejszego grodu jak sieciechowski. Bronił on państwa polskiego przed napadem Litwinów, Jaddłwingów i Tatarów. Gród, jak i ziemia leżąca w niecce sieciechowskiej był własnością rodu Sieciecha do 1132 roku. Wówczas to gród stał się siedzibą kasztelani, którą pozostał do połowy XIII wieku. Z Sieciechowem od niepamiętnych czasów związane są leżące wówczas wzdłu? Wisły: Wola Klasztorna, Mozolice, i Psary. Od 1232 roku Sieciechów był miastem na prawie magdeburskim. Utrzymywał się z rolnictwa, rzemiosła i rybołówstwa. Miasto zubożało w wyniku pożarów, napadów Kozaków oraz wylewów Wisły. Prawa miejskie Sieciechów utracił w 1869 roku.

jezioro jezioro
Liczba wyświetleń: 280