]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Legionowo

Nazwa jednostki: Powiat ziemski legionowski

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

tel. (22) 774 20 17, fax (22) 764 04 23

e-mail: starosta@powiat-legionowski.pl

Strona www: www.powiat-legionowski.pl

Powierzchnia: 39 278 ha

Liczba mieszkańców: 107 399 (stan na 1 stycznia 2013 r.)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat Legionowski położony jest w centralnej części Niziny Mazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, w znacznej części w widłach Wisły i Narwi. Od zachodu Powiat Legionowski graniczy z Powiatem Nowodworskim, od północy z Powiatem Pułtuskim, od wschodu z Powiatami Wyszkowskim i Wołomińskim a od południa z Warszawą.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo inwestycje: Powiat Legionowski charakteryzuje się obecnością małych i średnich przedsiębiorców głównie w sektorze usług. Bliskość Warszawy sprawia, że większość mieszkańców pracuje w stolicy. Swoje siedziby mają tu także duże firmy, zapewniające mieszkańcom miejsca pracy. W powiecie działa Powiatowa Izba Gospodarcza, skupiająca ponad 100 przedsiębiorców, reprezentując ich interesy gospodarcze od przeszło dziesięciu lat. Informacje o inwestycjach realizowanych na terenie powiatu legionowskiego znajdują się na stronie powiat-legionowski.pl

Historia, dziedzictwo i kultura: Powiat legionowski charakteryzuje się bogatą i wielowątkową historią. Każda niemal epoka zostawiła po sobie ślady kultury materialnej. Najstarsze sięgają czasów prehistorycznych. Na Mazowszu osadnictwo najczęściej rozwijało się wzdłuż rzek i dlatego nad nimi powstawały pierwsze osady. Jedną z najdawniejszych jest Serock, który jednocześnie jest najstarszym miastem w powiecie legionowskim. Ta malowniczo położona miejscowość otrzymała prawa miejskie z rąk księcia mazowieckiego Janusza I już w 1417 r. Istnienie grodziska potwierdzają już XI-wieczne źródła. Właśnie w Serocku znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków powiatu i Mazowsza – późnogotycki kościół farny, datowany na 1526 r. Na zewnętrznych murach świątyni, usytuowanej na wysokiej skarpie, można do dziś odczytać napisy wyryte nawet w XVII w. Niewiele młodszy jest Nieporęt. Niewątpliwie na jego rozwój ogromny wpływ miało wybudowanie dworu myśliwskiego przez Zygmunta III Wazę. Dwór był ulubionym miejscem odpoczynku Wazów. Po śmierci Zygmunta gościli tu jego synowie Władysław IV i Jan Kazimierz. Najbardziej znanym zespołem parkowo pałacowym powiatu legionowskiego jest Jabłonna. Już w 1774 r. biskup Michał Poniatowski – brat ówczesnego króla Polski i późniejszy prymas, rozpoczął tu budowę pałacu. W tym okresie ziemie położone w rozwidleniu Wisły i Narwi zaczęły mieć ważne znaczenie militarne. Już na początku XIX w. kiedy na ziemie polskie wkroczył Napoleon oraz po powołaniu Księstwa Warszawskiego, powstał tu trójkąt obronny w oparciu o umocnienia wznoszone w Modlinie, Serocku i na warszawskiej Pradze. Napoleon bywał w wymienionych miejscowościach, gościł także w pałacu w Jabłonnie. Twierdze stanowiły podstawę operacyjną do działań przeciw Rosji. Z tego okresu w Serocku zachowały się ziemne fragmenty bastionów twierdzy napoleońskiej z lat 1807 – 1811. Również koniec XIX stulecia upłynął pod znakiem budownictwa militarnego. Tereny dzisiejszego powiatu znalazły się w centrum Warszawskiego Rejonu Ufortyfikowanego, który wybudowali Rosjanie dla obrony inżynieryjnej zachodnich krańców carskiego imperium. Po odzyskaniu niepodległości garnizony carskie zaczęły służyć Wojsku Polskiemu. Legionowo zasłynęło z produkcji znakomitych balonów i spadochronów oraz z ośrodka szkolącego saperów kolejowych i załogi pociągów pancernych. Rozpoczęcie parcelacji dóbr przez hrabiego Maurycego Potockiego w 1925 r. dało początek osadzie parcelacyjnej, z której z czasem wyłoniła się cywilna część miejscowości. W 1930 r. Minister Spraw Wewnętrznych powołał gminę Legionowo, która w 1952 r. otrzymała prawa miejskie. 1 stycznia 1999 r., w wyniku reformy administracyjnej kraju, powstał Powiat Legionowski.

Krzysztof Lasoń - Nad Narwią (okolice Wierzbicy) Krzysztof Lasoń - Nad Narwią (okolice Wierzbicy)
Ryszard Smulik Urok Mazowsza Łęgi Wieliszewskie Ryszard Smulik Urok Mazowsza Łęgi Wieliszewskie
Liczba wyświetleń: 331