]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Wieliszew

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Wieliszew

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew

tel. (22) 782 27 32, fax (22) 782 27 22

e-mail: sekretariat@wieliszew.pl

Strona www: www.wieliszew.pl

Powierzchnia: 108.00 km2

Liczba mieszkańców: 11 390

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Wieliszew położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w widłach Wisły i Narwi, niespełna 30 km na północ od Warszawy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Trzy czwarte obszaru gminy stanowią użytki rolnicze i leśne. Pozostała część to tereny zurbanizowane - zabudowa mieszkalna, rekreacyjna, rzemieślnicza, usługowa oraz przemysłowa. Z roku na rok obserwuje się coraz słabsze zainteresowanie rolnictwem. Dowodem jest dalszy podział powierzchni gospodarstw (obecnie średnia powierzchnia wynosi 3,5 ha). Nasila się tendencja innego niż rolnicze wykorzystania ziem słabej jakości położonych wzdłuż dróg, w pobliżu lasów i jezior. Tereny gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, uzbrojone w kanalizację, sieć gazową, łączność telefoniczną, wodociągi są przedmiotem zainteresowania różnorodnych inwestorów. Miejscowości, w których już obecnie realizuje się większe inwestycje to Łajski, Wieliszew i przyłączony od 1. stycznia 2008 r. Michałów-Reginów. Wydzielono tam odpowiednie tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe dominować ma także w miejscowościach: Skrzeszew, Kałuszyn, Olszewnica Stara i Nowa, Janówek Pierwszy i Góra. Miejscowości: Sikory, Topolina, Poddębie i Komornica oraz częściowo Skrzeszew i Kałuszyn położone w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu spełniać mają z kolei funkcje letniskowe.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina Wieliszew (do 1996 r. Gmina Skrzeszew) powstała w 1973 roku na obszarze byłego powiatu nowodworskiego, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju. Wobec przejęcia wielu zadań administracji państwowej przez gminę, palącą potrzebą stało się powiększenie budynku administracyjnego. Przejęty nieodpłatnie przez gminę od AWRSP w 1993 roku budynek administracyjny zlikwidowanego KPGO w Wieliszewie zgodnie z decyzją URM (ogłoszoną w Dzienniku Ustaw nr 123 poz. 554 z dn. 13 grudnia 1993r.) został oficjalną siedzibą władz gminy z dniem 1 stycznia 1994 roku. W grudniu 1995 roku na wniosek Rady Gminy Skrzeszew Rada Ministrów oficjalnie zatwierdziła zmianę nazwy gminy. Z dniem 1 stycznia 1996 roku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Gmina Skrzeszew zmieniła swą nazwę na Gmina Wieliszew.

z lotu, fot. Mariusz Mazewski z lotu, fot. Mariusz Mazewski
Liczba wyświetleń: 340