]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Lipsko

Nazwa jednostki: Powiat ziemski lipski

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Lipsku, Rynek 1, 27-300 Lipsko

tel. (48) 378 30 11, fax (48) 378 30 44

e-mail: starosta.wli@powiatypolskie.pl

Strona www: www.powiatlipsko.pl

Powierzchnia: 740 km2

Liczba mieszkańców: 36 207

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Południowo-wschodnia część województwa mazowieckiego. Powiat położony jest na obszarze trzech jednostek fizjograficznych: Równiny Radomskiej, Przedgórza Iłżeckiego i Małopolskiego Przełomu Wisły. Powiat składa się z 6 gmin: Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Solec nad Wisłą, Sienno oraz miasto i gmina Lipsko. W opracowaniach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów dolinę Wisły w rejonie Chotczy i Solca zaliczono do obszaru NATURA2000.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Powiat Lipsko ma charakter rolniczy. Dominują tradycyjne uprawy: zboża i rośliny okopowe. Znaczny areał zajmują również rośliny sadownicze tj. wiśnia, jabłoń oraz warzywa: kapusta, kalafior. Przemysł koncentruje się głównie w stolicy powiatu, gdzie inwestorzy zagraniczni zlokalizowali swoje zakłady produkcyjne tj. Firma KINGSPAN - zajmująca się produkcją płyt warstwowych (inwestor irlandzki), SCANDIC FOOD - zakład przetwórstwa owoców i warzyw (inwestor duński). Do dobrze prosperujących firm możemy zaliczyć: MARBET, UNIMAR, P.P.H.U. ROL-MOT, Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego GOMAR, Zakład Przetwórstwa Mięsnego PUBLIMA z siecią hurtowni , MLEKO sp. z o.o. - Zakład Przetwórstwa Mleka.

Historia, dziedzictwo i kultura: Ziemie dzisiejszego powiatu były zamieszkałe już na początku naszej ery, o czym świadczą odkryte dymarkowe piece hutnicze i stanowiska osadnicze. W średniowieczu jako pierwsi swoje osady postawili Lędzianie. To do nich należał odkryty w okolicach Solca nad Wisłą ośrodek osadniczy pochodzący z VIII w. Kolejna osada znajdowała się w Gniazdkowie k. Chotczy. Ziemia Lipska była niegdyś częścią Ziemi Sandomierskiej Wiodły tędy szlaki handlowe. Jednym z nich przemieszczali się kupcy wzdłuż Wisły z południa Europy nad Bałtyk po jantar, a drugim „Szlakiem wołowym” z zachodu na wschód Europy przepędzano stada krów, wożono mięso i skóry. Obydwa te szlaki krzyżowały się w okresie średniowiecza w Solcu nad Wisłą umożliwiając rozwój miejscowości. Duży wpływ miała również płynąca obok królowa polskich rzek – Wisła, a przy niej port i komora celna. Tu przeładowywano sól z Wieliczki, ładowano na tratwy zboże, spławiając je do Gdańska. Rozwój tutejszych miejscowości zapoczątkował okres panowania Kazimierza Wielkiego. Okres prosperity przerwały wojny ze Szwedami w XVII wieku, rozbiory Polski a następnie powstanie styczniowe w 1863 roku. Ziemia Lipska była również świadkiem zaciętych walk w powstaniu listopadowym oraz podczas I i II wojny światowej. Do najbardziej znanych osób związanych z Ziemią Lipską należą: Zbigniew Oleśnicki - biskup krakowski, sekretarz kancelarii królewskiej i doradca Władysława Jagiełły, Jacek Malczewski - słynny malarz, Adolf Dygasiński - pisarz, Wacław Karczewski - pisarz, autor powieści "W Wielgiem" uznanej za pierwowzór książki Władysława Reymonta "Chłopi", Antoni Gustaw Bem - znany historyk literatury polskiej, nauczyciel Stefana Żeromskiego, płk. Dionizy Czachowski - jeden z przywódców powstania styczniowego, ks. prof. Włodzimierz Sedlak - twórca bioelektroniki, ks. Jan Wiśniewski - regionalista, autor książek opisujących historię i zabytki dekanatów ziemi kieleckiej i radomskiej, Jan Sońta ps. "Ośka" - płk. dowódca zgrupowania BCh. i wielu innych.

Liczba wyświetleń: 400